Объявления

CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE Consultant Individual pentru realizarea materialelor video

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” — o asociaţie nonguvernamentală, necomercială și apolitică, în calitate de Sub-Recipient este responsabilă de implementearea componentului: “Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului”, parte a proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS), finanțat din cadrul grantului Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Recipient Principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), și intenționează să contracteze un Consultant Individual pentru relizarea unor materiale video. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” invită Consulțanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate. Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesați la acest link. Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Consultants Qualification stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank...
читать далее

Конкурс на подачу заявок для НПО и Региональных Социальных Центров для людей, живущих с ВИЧ, для получения суб-минигрантов в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом – 01 декабря

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Общественная Ассоциация «Позитивная Инициатива» - организация пациентов, живущих, затронутых либо уязвимых к ВИЧ, затронутых гепатитом С и туберкулезом, с обширным опытом в области ВИЧ / СПИДа и наркомании, которая осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Молдова. Цель организации ориентирована на защиту интересов и прав людей, живущих с ВИЧ / СПИДом, потребителей наркотиков, женщин и детей, пострадавших от ВИЧ-инфекции и других уязвимых групп населения. В настоящее время О.А. «Позитивная Инициатива» внедряет компонент: «Укрепление сообществ КАР и прав человека», в рамках проекта «Усиление контроля над ВИЧ- инфекцией в Республике Молдова, 2015 - 2017» (Грант: МА-Н-РАS), финансируемый Глобальным фондом по Борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Одним из основных мероприятий проводимые О.А. «Позитивная Инициатива» в рамках вышеуказанного компонента является разработка и реализация информационно социальных кампаний для продвижения интересов и прав людей, живущих с ВИЧ, затронутых ключевых групп населения (КАР) и наращивания потенциала сообществ КАР в Молдове. В связи с этим, О.А. «Позитивная Инициатива» объявляет Конкурс на подачу заявок для НПО активных в...
читать далее

Cerere de oferte — servicilor de logistică privind organizarea Conferinței Naționale privind HIV/SIDA 2017

din 17.10.2017 Stimate(ă) Domn/Doamnă, 1. În cadrul componentul: ”Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului” parte a proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015 – 2017”, Recipient Principal — Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită, prin prezenta, să prezentați oferta Dvs. de preţ, pentru...
читать далее

Cerere de oferte — organizare eveniment

Stimate(ă) Domn/Doamnă, 1. În cadrul proiectului: “Sisteme naționale consolidate pentru securitatea produselor de sănătate reproductivă” finanţat de către UNFPA Moldova, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” solicită respectuos să depuneţi Oferta Dvs. de preț pentru prestarea serviciilor de chirie sală de ședințe, servicii alimentare și alte condiţii necesare pentru buna desfăşurare a unei mese rotunde, care urmează să se desfășoare la data de 25 septembrie 2017. Desfășurarea evenimentului urmează să aibă loc în raza orașului Chișinău. În acest scop Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru: • Chiria sălii de ședinte cu mobilier (scaunele și mesele) mobil, pentru min 25 pers.– max 30 pers. dotată cu proiector, ecran, laptop, boxe, flipchart, conexiune la internet prin wi-fi; • Alimentare cu meniu variat: pauze de cafea; fourchette; apă gazată/negazată (ambalat 0,5l) în sala de ședinte. 2. Oferta dumneavoastră, conform termenilor specificaţi în anexa №.1 la prezenta Cerere, va fi adresată şi expediată la adresa: Numele Beneficiarului: A.O....
читать далее