img
CERERE DE OFERTĂ - servicii de tipar 06 Ноября 2018

Nr. 62 2017/004_UNICEF/ IP/ din 06.11.2018

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. La moment, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, în cadrul contractului de   Grant 2017/004_UNICEF/ IP/, intenționează achiziția următoarelor servicii/produse:

Lotul nr.1

Nr.

Denumire

Cantitatea, buc.

1.

Tipar brosură A4

100

 

2. Oferta dumneavoastră, conform formatului specificat în anexa №.1 la prezenta Cerere, va fi adresată şi expediată la adresa:

     Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”

     Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2

     Centrul „Pas cu Pas”

     Tel.: /+373/ 22 00-99-74

     Email: initiativapozitiva@gmail.com

     Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri.

3. Oferta urmează a fi expediată prin email, fax, sau adusă direct la adresa specificată în alin.2 în plic sigilat.

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 09 noiembrie 2018, ora locala 18:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.

5. PREȚUL:

(i).  PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

Prețul va include transportarea şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: or. Chisinau, str. Independenței 6/2, sediul A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț care corespund specificațiilor tehnice vor fi evaluate pentru toate produsele împreună oferite per Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot.

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;

(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;

(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;

(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 2 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă 30 zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.

Tel: (022) 00-99-74, GSM. 068283969.