CERERE DE OFERTĂ din 17.11.2015

CERERE DE OFERTĂ
din 17.11.2015

mun.Chișinău

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul componentul: «Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului», din cadrul proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015 – 2017”, finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită, prin prezenta, să prezentați oferta Dvs. de preţ pentru prestarea în data de 26 noiembrie a următoarelor servicii:

Chirie spațiu/ 2 săli, cu următoarele specificații:

— Sala mare (petru desfășurarea evenimentului):
• Dimensiuni: minim 500 m2;
• Capacitatea: min. 300 persoane (recepție);
• Sala trebuie să dispună de mobilier necesar (scaune, mese);
• Aer condiționat;
• Internet fără fir (Wi-Fi);
— Sala mica (pentru expoziție de lucrări):
• Dimensiuni: minim 100 m2;
• Aer condiționat;
• Internet fără fir (Wi-Fi);

Alimentare partcipanți (meniu furșet pentru 300 persoane):
Meniu 1 persoană trebuie să conțină:

• Pachet canapé (6 canape reci, 6 canape calde) ;
• Pachet băuturi nealcoolice: apa – 1/0,5l, suc — 1/0,2l, cafea – 2/60 ml, ceai – 2/200ml;
• Fructe de sezon;
• Deservire personal calificat;
2. Ofertanții trebuie să depună o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus. Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile cerute, şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat.

3. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în Anexă, poate fi transmisă prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, la adresa:
mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”;
tel.: /+373/ 22 00-99-74
fax: /+373/ 22 00-99-56
e-mail: director@positivepeople.md
initiativapozitiva@gmail.com

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 23 noiembrie 2015, ora 10:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare, astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere.

5. Oferta dumneavoastră în formatul indicat (anexa nr1), va fi depusă respectând următoarele condiții:

(i). PREŢUL: Prețul trebuie să fie calculat la cota Zero, TVA în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului, poate fi indicat în Lei Moldovenești (MDL), Dolari SUA (USD) sau EURO (EUR) și trebuie să includă toate costurile necesare pentru prestarea serviciilor.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTARCTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa nr.1 vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat .

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.

Cu respect,
Curașov Alexandr, Director Executiv.