CERERE DE OFERTĂ — pentru prestarea serviciilor de design, machetare şi tipar.

din 23.02.2017

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS), finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, precum și în cadrul altor proiecte, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ la cota TVA 0%, pentru prestarea serviciilor de design, machetare şi tipar a următoarelor produse:
1. Buletin informațional ”Lumea mea/Мой Мир” — 2500 buc.
2. Planer perete B1 — 250 buc.
3. Flyer A5 — 10000 buc.
Flyer A5 — 5000 buc.
4. Pliant — 2000 buc.
5. Pliant — 2000 buc.
6. Brosură — 2000 buc.
7. Brosură — 200 buc.
Brosură- 50 buc
Informația privind specificațiile tehnice le găsiți în anexa nr.1.

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.
3. Oferta dumneavoastră conform termenilor specificaţi în anexa №.1 la prezenta Cerere, va fi adresată şi expediată la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com
secretariat.initiativapozitiva@gmail.com

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 03 martie 2017.
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” pînă la data limită menționată în cerere.
Se acceptă expedierea ofertelor prin prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.

5. Oferta dumneavostră va fi depusă în conformitate cu formularul anexat la cererea de ofertă (anexa nr1), respectând următoarele condiții:

(i). PREŢUL: Prețul trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Prețul trebuie să includă preţul pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea adresă: mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2, Centrul „Pas cu Pas”.
(ii).EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREAE CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa nr.1, vor fi evaluate prin compararea prețurilor. La evaluarea ofertelor, A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:
a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;
b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.
(iii) ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru perioada martie — 31 decembrie 2017.

Dacă produsele prestate nu corespund solicitărilor, A.O. „Iniţiativa Pozitivă” are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul ofertei de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă solicitărilor. În caz contrar oferta acestuia va fi descalificată.

(iv)VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului, (pînă la 31 decembrie 2017), din data limită de prezentare a ofertelor.

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.