CERERE DE OFERTĂ pentru selectarea furnizorului de articole de birotică şi papetărie

CERERE DE OFERTĂ
pentru selectarea furnizorului de articole de birotică şi papetărie

EXTIDEREA TERMENULUI LIMITĂ

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” — o asociaţie nonguvernamentală, necomercială și apolitică, în calitate de Sub-Recipient responsabil de implementarea componentului: «Fortificarea comunitățiilor KAP și drepturilor omului», parte a proiectului: “Fortificarea controlului infecției HIV în Republica Moldova 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS), finanțat din cadrul grantului Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ, per unitate, pentru articolele de birotică şi papetărie, conform listei şi specificaţiilor din anexa nr.1, care este parte integrantă a acestei cereri de oferte.

2. Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat.

3. Oferta dumneavoastră, conform termenilor specificaţi în anexa nr.1 la prezenta Cerere, conţinând toate articolele solicitate, va fi adresată şi expediată la:

Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2,
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56
E-mail: director@positivepeople.md
initiativapozitiva@gmail.com

4. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa menţionată mai sus.

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 03 februarie 2016. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere.

6. Prețul:
(i). PREŢURILE în lei Moldovenești vor fi calculate la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREAE CONTARCTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în p.l, vor fi evaluate prin compararea sumei totale. Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru periaoda februarie — 31 decembrie 2016.

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului din data limită de prezentare a ofertelor, pînă în data de 31 decembrie 2016.

7. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică; A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74, mob. 068283969.