CERERE DE OFERTĂ privind achiziția tehnicii de birou

CERERE DE OFERTĂ

privind achiziția tehnicii de birou

Din 29.05.2015

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul implementării proiectului “Implicarea societăţii civile şi a populaţiilor-cheie în răspunsul naţional la HIV/SIDA”, Programul: “Reducerea impactului infecţiei HIV în Republica Moldova”, recipient principal — Centrul PAS, implementator de component — A.O.“Iniţiativa Pozitivă”, contract nr. 045-CI/H/SSF/2013 din 12.02.2013, Vă invităm, prin prezenta, să prezentați oferta Dvs. de preţ pentru achiziția tehnicei de birou, conform caracteristecilor și cerințelor din Anexa Nr. 1.

2. Oferta dumneavoastră poate fi transmisă prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, la adresa:
mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2
Centrul „Pas cu Pas”;
tel.: /+373/ 22 00-99-74
fax: /+373/ 22 00-99-56
e-mail: director@positivepeople.md
initiativapozitiva@gmail.com
3. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 05 iunie 2015. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere.

4. Oferta dumneavoastră va fi depusă în conformitate cu formularul anexat la cererea de ofertă (anexa nr1), respectând următoarele condiții:

(i). PREŢURILE în lei Moldovenești vor fi calculate la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTARCTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în p.l, vor fi evaluate prin compararea sumei totale. Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului din data limită de prezentare a ofertelor.

De asemenea, ofertanții care vor depune oferta de preţ trebuie să respecte ”Codul de conduită a furnizorilor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei.

5 . Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică; A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74, mob. 068283969.