CERERE OFERTĂ DE PREȚ

Nr. 24
Data: 19.05.2016

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

În cadrul proiectului: „Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova” (Grant: MDA-H-PAS), finanţat de Fondul Global pentru Combatere a SIDA, TB, şi Malariei, Recipient Principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), Asociația Obştească „Viața Nouă” vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru:
1.Produse alimentare pentru pauze de cafea după cum urmează:

Denumire
produs Greutate/Ambalat Cantitate
1 CAFEA SOLUBILA 190G 1
2 CAFEA SOLUBILA 1 cutie — (25 pachetele-2g) 1
3 ZAHAR 1KG 1
4 ZAHAR 1 cutie — (200 pachetele) 1
5 NAPOLITANE 160G 1
6 TURTA DULCE 300G 1
7 BISCUITI DE OVAZ CU FRUCTE 170G 1
8 BISCUITI ZOO 250G 1
9 FURSEC. URECHIUSE 400G 1
10 COVRIGI 200G 1
11 BOMBOANE CARAMELA ASORTI 190G 1
12 BOMBOANE DIN CIOCOLATA/BATON 250G 1
13 BOMBOANE DIN CIOCOLATA 250G 1
14 ZEFIR ALB CLASIC 200G 1
15 CEAI NEGRU 1 cutie – (100 pachetele) 1
16 CEAI NEGRU 1 cutie — (25 pachetele-2g) 1
17 PAHARE PLASTIC 180ML 1 pachet — (100 buc) 1
18 LINGURITE PLASTIC 1 pachet — (100 buc) 1
19 FURCULITE PLASTIC 1 pachet — (100 buc) 1
20 FARFURII 1 pachet — (50 buc) 1
21 SERVETELE ALBE 1 pachet — (200 buc) 1
22 0.50L APA NECARBOGAZATA 1 pac. — (12 buc) 1
23 0.50L APA CARBOGAZATA 1 pac. — (12 buc) 1
24 SUC ASORTI 1L 1

2. A.O. „Viaţa Nouă” va efectua plăţile aferente la contractul pentru care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei.
3. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele din cadrul prezentei cereri. Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile privind produsele cerute şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat.
4.Furnizorul se obligă de a respecta “Codul de conduită pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global
pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei.

5. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va fi adresată şi trimisă la:
Adresa: A.O. „Viaţa Nouă” Str. Independenţei, 6/2 subsol, MD-2043 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 66-00-65; Fax: (373 22) 66-38-50, tel.mob.068288116
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com.
În atenţia dlui Poverga Ruslan

6. Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Viața Nouă” la adresa menţionată în p.5 este:26 mai 2016.

6. Se acceptă transmiterea ofertelor prin fax, e-mail, prin intermediul oficiului poștal sau aduse direct la adresa menționată mai sus.

7. Oferta va fi depusă în conformitate cu instrucţiunile menţionate anterior şi cu condiţiile stipulate în modelul de ofertă anexat (Anexa 1).

(i) PREŢUL. Preţul se va calcula în MDL, TVA cota 0 conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.
(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care nu vor avea deviaţii esenţiale de la parametrii specificaţi în p.1, vor fi evaluate prin compararea sumei totale.
Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preţ total evaluat.
( iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă 15 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Persoana de contact: Șagovscaia Ludmila, mob. 068288116
Telefon: 022-66 45 86
Fax: 022- 663850
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com,

Cu respect,
Ruslan Poverga________________
Președintele A.O. „Viața Nouă”