CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE Consultant în prestarea serviciilor de organizare eveniment

CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE
Consultant în prestarea serviciilor de organizare eveniment

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” este o organizației neguvernamentală și non-profit, care implementează componentul: «Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului», din cadrul proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015 – 2017”, finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de organizare eveniment.
Evenimentul va fi organizat cu ocazia Zilei Mondiale de Combatere HIV/SIDA — 1 decembrie 2015.

A.O. „Iniţiativa Pozitivă” invită Consultanții (persoane juridice) eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus.
Consultanții interesați trebuie să furniseze CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile solicitate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.).

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare):
Experiență generală – 30 puncte
• Organizație specializată în prestarea serviciilor de organizare a evenimentelor;
• Minim 3 ani experiență în domeniu.

Experiență specifică – 40 puncte
• Experiență în organizarea evenimentelor cu participarea artiștilor autohtoni (experiența cu participarea artiștiilor străini va constitui un avantaj);
• Experiență în realizarea/organizarea evenimentelor cu participare a minim 200 persoane.
• Experienţă în prestarea serviciilor de organizare a concertelor de caritate în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale va constitui un avantaj.

Experiență profesională, personalul-cheie – 30 puncte
• Minimum 3 persoane cheie, cu experiență în prestarea serviciilor de organizare a evenimentelor, care urmează să fie alocate pentru sarcinile solicitate;
• Personal calificat (cunoașterea limbilor română – rusă, etc.) cu experiență generală în minimum trei misiuni similare în trecut în realizarea angajamentelor;

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Consultants Qualification stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediţia curentă).
Pentru informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate, vă puteţi adresa:
Dl Alexandr Curașov, Director Executiv, A.O. “Inițiativa Pozitivă”
Tel.: 022 00-99-56/ 069328346
E-mail: director@positivepeople.md

Intențiile de participare pot fi trimise prin fax, poştă sau prezentate la adresa noastră de mai jos, până la termenul limită: 20 noiembrie 2015, ora 12:00.
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Independenţei 6/2, Centrul “Pas cu Pas”
Fax: 022 66-38-50
E-mail: initiativapositivă@gmail.com sau director@positivepeople.md