CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE (EXTINDERE TERMEN LIMITĂ) Expert în domeniul acreditării serviciilor sociale

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” — o asociaţie nonguvernamentală, necomercială și apolitică, implementează componentul: «Fortificarea comunitățiilor KAP și drepturile omului», din cadrul proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS), în baza Acordului nr.02/SR-H-NFM/2015 semnat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) și A.O. “Inițiativa Pozitivă”, finanțat din cadrul grantului Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui expert calificat (persoană fizică) în domeniul acreditării serviciilor sociale.

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest link.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisoarea de intenție, cu Curriculum Vitae (CV) actualizat și alte materiale de suport poate fi trimisă prin e-mail sau poştă până la termenul limită de 15 aprilie 2016, la adresa:

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă”
MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”,
Tel.: 022 00 99 74
Fax: 022 66-38-50,
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com

Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în “Termenii de Referință” vor fi invitați pentru negocierea contractelor.

Informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa:
Rotari Marina — Manager de programe în advocacy şi PR, A.O “Iniţiativa Pozitivă”
GSM: 069753381
E-mail: marinellasapaniuc@gmail.com