CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE pentru suplinirea funcţiei de copywriter/web operator/jurnalist

Nr. 9 din 06 iunie 2014

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” implementează proiectul: ”Implicarea societăţii civile şi populaţiilor cheie în răspunsul naţional la HIV/SIDA”, care face parte din Programul: ”Reducerea impactului infecţiei HIV în Republica Moldova”, finanţat de Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Recipient Principal   — Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), Nr. contractului 045-CI/H/SSF/2013, în bugetul căruia sunt prevăzute cheltuieli pentru contractarea unei persoane în funcţie de copywriter/web operator/jurnalist.

A.O. „Iniţiativa Pozitivă” invită persoanele eligibile să-şi manifeste interesul în prestarea serviciilor de copywriter/web operator/jurnalist. Candidaţii interesaţi trebuie să furnizeze informaţi care să indice că sunt calificaţi să presteze serviciile solicitate (CV-uri, portofolii, etc.).

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” (vezi Anexa nr. 1).

 

A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va selecta cel mai calificat candidat pentru realizarea sarcinilor prin compararea calificărilor şi experienţei candidaţilor, în conformitate cu criteriile menționate în „Termenii de Referinţă”. Candidatul care obţine rezultatele cele mai bune va fi invitat pentru negocierea şi semnarea contractului.

Scrisoarea de intenţie, cuprinzând Curriculum Vitae (CV) şi alte materiale de suport, poate fi trimisă prin E-mail, fax sau  poştă până la termenul limită de 13 iunie 2014, ora 12:00 la adresa:

MD 2008 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”,

Tel.: 022 00-99-74, fax: 022 66-38-50

E-mail: director@positivepeople.md.