Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție Specialist/narcolog în domeniul Farmacoterapiei cu Metadonă

Numele Beneficiarului: A.O. „Viața Nouă”
Adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei, 6/2; tel.: (022) 66-45-86, fax: (022) 66-38-50.
Denumirea Proiectului: ”Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova”, Recipient Principal Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), implementator de component – A.O. „Viața Nouă”.

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

A.O. „Viața Nouă” intenţionează să organizeze un atelier follow-up, cu genericul: “Creșterea înrolării și aderenței la Farmacoterapia cu Metadonă.” în cadrul proiectului ”Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Recipient Principal Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS).

A.O. „Viața Nouă” invită specialiști din domeniul medical să depună scrisori de intenţie pentru furnizarea serviciilor de formare specifică, bazată pe subiectul menționat mai sus. Cei interesaţi trebuie să ateste faptul că vor fi calificaţi în baza CV-urilor.

Scrisoarea de intenție trebuie să includă un Curriculum Vitae (CV), care poate fi trimisă prin fax, poştă sau la adresa noastră de e — mail: newlifemoldova@yahoo.com, până la data limită de 19 iunie 2015.

CV-urile vor fi evaluate comparând şi verificând calificarea şi experienţa candidaţilor, în conformitate cu criteriile descrise în Termenii de referinţă. Va fi selectat candidatul cu cele mai puternice calificări, care va fi invitat pentru negocierea și semnarea contractului.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Consultants Qualification stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediţia curentă).

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa:
Dnul Poverga Ruslan, Președinte, A.O. “Viața Nouă”
Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str.Independenţei 6/2, tel.: 022 66-45-86
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com