Cererea ofertelor de preţuri pentru achiziția medicamentelor în cadrul proiectelor: “Prevenirea infecției HIV și ITS în mediul utilizatorilor de droguri injectabile din mun. Chișinău și Anenii Noi”, Contract de Grant nr. 14521 din 04.01.2016; “Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea de gen și prevenire a supradozărilor”, Contract de Grant nr. 14553 din 23.03.2016.

Nr. 45/FSM
din 29 noiembrie 2016

Stimate(ă) Domn/Doamnă,
1. Asociația Obştească „Viața Nouă” vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziția medicamentelor după cum urmează:

Lotul nr.1
Nr. Denumirea produsului Specificații Cantitatea (unități)
1. Apa Oxigenata Soluție, 3%, 100 ml 40
2. Bandaj medical steril 7×14 cm 61
3. Heparină Unguent, 25 gr 30
4. Verde de briliant Solutie, 1%, 10 ml 40
5. Levomecol Unguent, 40 mg 24

Lotul nr.2
Nr. Denumirea produsului Specificații Cantitatea (unități)
1. Biopasit Sirop, 100 ml 1 flacon
2. Riboxin Pastile, 200 mg, N10 3 plastine
3. Panangin Pastile,158 mg+140 mg, N30 1 cutie
4. Magne B6 Premium Comprimate, 100 mg, N 30 1 cutie
5. Phezam Capsule, 400 mg +25 mg, N60 1 cutie
6. Magnerot Pastile, 500 mg, N 100 1 cutie
7. Metromicon Neo Supozitorii vaginale, N14 1 cutie
8. Vaginorm C Pastile vaginale, 250 mg, N 6 1 cutie

2. A.O. „Viaţa Nouă” va efectua plăţile aferente la contractul pentru care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei. Plata va fi efectuată de către A.O. „Viaţa Nouă”, în lei moldoveneşti, prin transfer.

3. Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau ambele loturi din cadrul prezentei cereri. Fiecare lot va fi evaluat separat iar contractul va fi acordat companiilor care oferă cel mai mic preț evaluat pentru fiecare lot în parte.

4. Furnizorul se obligă de a respecta “Codul de conduită pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei.

5. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va fi adresată şi trimisă la:
Adresa: A.O. „Viaţa Nouă” Str. Independenţei, 6/2 subsol, MD-2043 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 66-00-65; Fax: (373 22) 66-38-50, e-mail:newlifemoldova@yahoo.com
În atenţia dlui Poverga Ruslan.

6. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 06 decembrie 2016.

7. Se acceptă transmiterea ofertelor prin fax, e-mail, prin intermediul oficiului poștal sau aduse direct la adresa menționată mai sus.

(i) PREŢUL. Preţul se va calcula în MDL, la cota TVA 0 conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea sumei totale per Lot 1 și per Lot 2.
Oferta cu suma totală mai mică per fiecare Lot va fi numită câştigătoare.

8. Informaţii suplimentare pot fi obţinute:
Persoana de contact: Șagovscaia Ludmila, tel: 068288116
Telefon: (373 22) 66-45-86
Fax: (373 22) 66-38-50
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com.

Cu respect,
Poverga Ruslan_______________
Preşedinte A.O. “Viaţa Nouă”