Cererea ofertelor de preţuri pentru achiziția medicamentelor în cadrul proiectului “Prevenirea infecției HIV și ITS în mediul utilizatorilor de droguri injecatbile din mun. Chișinău, Anenii Noi, Comrat, Ceadîr Lunga și Cahul ”

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul proiectului “Prevenirea infecției HIV și ITS în mediul utilizatorilor de droguri injecatbile din mun. Chișinău, Anenii Noi, Comrat, Ceadîr Lunga și Cahul ” în baza strategiei Reducerea Riscurilor, Contract de Grant Nr. 14337 din 17.01.2015, Asociaţia Obştească „Viața Nouă” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ, privind achiziția medicamentelor conform tabelului din anexa nr.1.

2. A.O. „Viaţa Nouă” va efectua plăţile aferente la contractul pentru care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei(GFATM) MDA–H –PAS. Plata va fi efectuată de către A.O. „Viaţa Nouă”, în lei moldoveneşti, prin transfer.

3. Oferta trebuie să includă toate componentele solicitate. Oferta va fi evaluată în baza sumei totale per Lot 1. Contractul va fi acordat companiei care va oferi cea mai mică ofertă de preț în total per Lot 1.

4. Ofertanții trebuie să ia cunoștință cu Codul de conduită a furnizorului care îl găsiți aici http://www.theglobalfund.org/en/library/documents/, și să fie de acord cu condițiile Codului dat.

5. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va fi adresată şi trimisă la:
Adresa: A.O. „Viaţa Nouă” Str. Independenţei, 6/2 subsol, MD-2043 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 66-00-65; Fax: (373 22) 66-38-50.
În atenţia dlui Poverga Ruslan.

6. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 26 mai 2015.

7. Se acceptă transmiterea ofertelor prin fax, e-mail, prin intermediul oficiului poștal sau aduse direct la adresa menționată mai sus.

(i) PREŢUL. Preţul se va calcula în MDL, la cota TVA 0 conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea sumei totale per Lot 1.
Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare. Contractul va fi semnat pe perioada anului 2015.
8. Informaţii suplimentare pot fi obţinute:

Persoana de contact: Șagovscaia Ludmila, tel: 068288116
Telefon: (373 22) 66-45-86
Fax: (373 22) 66-38-50
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com.

Cu respect,
Poverga Ruslan
Preşedintele A.O. “Viaţa Nouă”