Cererea ofertelor de preţuri pentru achiziția medicamentelor pentru Tabara de Vara — 2016 în cadrul proiectului “Asigurarea accesului universal al PHS la serviciile de suport psiho-social”, Contract de Grant Nr. 14473 din 04.01.2016.

Nr. 29/FSM
din 12 iulie 2016

Stimate(ă) Domn/Doamnă,
1. Asociația Obştească „Viața Nouă” vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziția unui lot de medicamente după cum urmează:

Lotul nr.1
Nr. Denumirea produsului Specificații Cantitatea (unități)
1. Amoniac Soluție, 10 %, 25ml 1
2. Apa Oxigenata Soluție, 3%, 40 ml 5
3. Cărbune activat Cărbune negru, 250 mg,N10 2
4. Citramon Pastile, N6 20
5. Sorbofit Cărbune alb, 500 mg N10 40
6. Emplastru universal 19*72 mm 20
7. Fasa medicală Tifon nesteril 5
8. Fasa medicala Tifon steril 5
9. Grip Hot N 10 Comprimat efervescent granulat 2
10. Loperamid Pastile 2 mg, N 20 2
11. Iod Soluție alcoolică 5%, 10 ml. 5
12. Pancreatina Pancreatin tab. 8000 mg N 50 blister 1
13. Rehidol Rehidol Plus N 10 0,5
14. Validol Tab. N 10 Validol Tab N 10 5
15. Verde de briliant Solutie, 1%, 10 ml 5

2. A.O. „Viaţa Nouă” va efectua plăţile aferente la contractul pentru care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei. Plata va fi efectuată de către A.O. „Viaţa Nouă”, în lei moldoveneşti, prin transfer.

3. Oferta trebuie să includă toate componentele solicitate. Oferta va fi evaluată în baza sumei totale per Lot 1. Contractul va fi acordat companiei care va oferi cea mai mică ofertă de preț în total per Lot 1.

4. Furnizorul se obligă de a respecta “Codul de conduită pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei.

5. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va fi adresată şi trimisă la:
Adresa: A.O. „Viaţa Nouă” Str. Independenţei, 6/2 subsol, MD-2043 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 66-00-65; Fax: (373 22) 66-38-50, e-mail:newlifemoldova@yahoo.com
În atenţia dlui Poverga Ruslan.

6. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 19 iulie 2016.

7. Se acceptă transmiterea ofertelor prin fax, e-mail, prin intermediul oficiului poștal sau aduse direct la adresa menționată mai sus.

(i) PREŢUL. Preţul se va calcula în MDL, la cota TVA 0 conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea sumei totale per Lot 1.
Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare.

8. Informaţii suplimentare pot fi obţinute:
Persoana de contact: Șagovscaia Ludmila, tel: 068288116
Telefon: (373 22) 66-45-86
Fax: (373 22) 66-38-50
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com.

Cu respect,
Poverga Ruslan
Preşedintele A.O. “Viaţa Nouă”