Anunţuri

CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” în cadrul Contractului de Grant 2017/004_UNICEF/ IP/, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant (persoană fizică), pentru oferirea suportului specializat, cu scopul consolidării sistemelor de monitorizare și evaluare existente în cadrul a 8 organizații active în domeniul HIV/SIDA. Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită pe cei interesați pentru a-și exprima intenția pentru prestarea serviciilor menționate mai sus. Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest link. Scrisoarea de intenție, cu Curriculum Vitae (CV) actualizat și alte materiale de suport pot fi trimise prin e-mail sau poştă până la termenul limită de 30 martie 2018, la adresa: Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas” Tel.: 022 00 99 74 Fax: 022 66 38 50 E-mail: initiativapozitiva@gmail.com Pentru informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa: Dnul...
citește mai departe

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESELOR DE APLICARE pentru ONG-urile care prestează servicii în domeniul HIV și Centrele Sociale Regionale pentru PTH de a beneficia de mini-granturi pentru implementarea campaniilor sociale

INFORMAȚIE GENERALĂ

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” este o organizație constituită din reprezentanți ai comunității persoanelor afectate și care trăiesc cu HIV, hepatita C, cât și cu TB, cu o experiență vastă în domeniul HIV/SIDA şi consumului de substanțe psihoactive în Republica Moldova. Scopul organizației se axează pe protecția intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, utilizatorilor de droguri, femeilor şi copiilor afectați de infecția HIV şi ale altor comunități vulnerabile. În prezent, A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, în calitate de Sub-Recipient, implementează componentul ce ține de fortificarea sistemelor comunitare din cadrul proiectului: „Fortificarea tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU. Una din activitățile de bază realizate de A.O. „Iniţiativa Pozitivă” în cadrul componentului este dezvoltarea şi realizarea campaniilor de pledoarie în vederea promovării intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV, a populațiilor-cheie afectate (KAP) şi consolidarea capacităților comunităților-cheie din...
citește mai departe

Cerere de Ofertă – Contractarea unei companii pentru furnizarea articole de birotică și papetărie (concurs relansat)

Stimate(ă) Domn/Doamnă, 1. În cadrul acordului de finanțare Nr.01 din 13.02.2018, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, din cadrul Programului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU, precum și în cadrul altor proiecte, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ per unitate, la cota TVA 0%, pentru următoarele produse: 1 Hîrtie А4/500/80 2 Hîrtie foto A4, lucioasa 115 gr/m2 (100 foi) 3 Hîrtie A3/500/80 4 Bloc de hîrtie pentru flipchart (20 foi) 5 Bloc pentru notițe cu bandă adezivă 76mmX76mm 100 foi 6 Pix mecanic (cul.albastră, neagră,roșie) 7 Creion mecanic 8 Set marker (4 culori/set pentru tablă magnetică) 9 Set marker (4 culori/set pentru hîrtie) 10 Carioci (12 culori/set) 11 Ascuțitoare cu container 12 Pix corector 7 ml. 13 Corector cu periuță 20 ml. 14 Corector‐ panglică 5mm/8 ml 15...
citește mai departe

CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE

În cadrul acordului de finanțare Nr.01 din 13.02.2018, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, din cadrul Programului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU, precum și în cadrul altor proiecte Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” intenționează să contracteze o companie (persoană juridică) pentru prestarea serviciilor de redactare si traducere, după cum urmează: română – engleză – română rusă – engleză – rusă română – rusă – română Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” invită companiile eligibile să depună Scrisoarea de Intenţie pentru prestarea serviciilor de consultanţă. Companiile interesate trebuie să furnizeze informații care să indice că sunt calificate să presteze serviciile menționate (CV-ul companiei, descrierea de sarcini similare, broșuri și alte materiale traduse, aptitudini corespunzătoare în rândul personalului, CV-urile personalului propus etc.) cât și traducerea textelor probă ce...
citește mai departe

CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” în cadrul Contractului de Grant 2017/004_UNICEF/ IP/, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea un consultant/expert calificat (persoană fizică) pentru elaborarea - Ghidului metodologic pentru servicii prietenoase tinerilor în cadrul organizațiilor active în domeniul HIV/SIDA. Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită pe cei interesați pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției menționate mai sus. Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest link. Candidații vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă). Scrisoarea de intenție, cu Curriculum Vitae (CV) actualizat, precum și alte materiale de suport pot fi trimise prin e-mail sau poştă până la termenul limită de 02 martie 2018, la adresa: Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas” Tel.: 022 00 99 74 Fax: 022 66 38 50 E-mail: initiativapozitiva@gmail.com ...
citește mai departe