Anunţuri

INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTEI – Procurare licențe 1C și cititor NFC

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”. Sursa de finanțare: Contract de finațare Nr. MDA-C-PCIUMU _IP/15_2018 din data de 30 iulie 2018, pentru creșterea capacităților de M&E a beneficiarilor de activități prevenire din GRSI și aderență la TARV și TSO, susținute în cadrul grantului: „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020 (Grant: MDA-C-PCIMU), finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei. Stimate(ă) Domn/Doamnă, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. De preț pentru achiziția următoarelor: Lotul nr.1 1. 1C: Întreprindere 8. Licența clientului pentru 1 loc de muncă mobil. (licența electronica) - 65 buc Lotul nr.2 1. Cititor de carduri NFC - 1 buc. Informații privind specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare. Ofertanții pot depune o singură ofertă care va conține un Lot sau ambele Loturi, care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț...
citește mai departe

INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTEI — Procurare carduri magnetice

Nr:.48/ MDA-C-PCIMU-IP/15 din 14.08.2018 Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”. Sursa de finanțare: Contract de finațare Nr. MDA-C-PCIUMU _IP/15_2018 din data de 30 iulie 2018, pentru creșterea capacităților de M&E a beneficiarilor de activități prevenire din GRSI și aderență la TARV și TSO, susținute în cadrul grantului: „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020 (Grant: MDA-C-PCIMU), finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei. Stimate(ă) Domn/Doamnă, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. De preț pentru achiziția următoarelor bunuri: Carduri cu cip Mifare, Care sunt citite de reader NFC - 31547 buc. Informații privind cerințele, specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel...
citește mai departe

INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTEI – Procurare echipament tehnic (Telefon/Smartphone)

Nr:.47/ MDA-C-PCIMU-IP/15 din 14.08.2018 Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”. Sursa de finanțare: Contract de finațare Nr. MDA-C-PCIUMU _IP/15_2018 din data de 30 iulie 2018, pentru creșterea capacităților de M&E a beneficiarilor de activități prevenire din GRSI și aderență la TARV și TSO, susținute în cadrul grantului: „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020 (Grant: MDA-C-PCIMU), finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei. Stimate(ă) Domn/Doamnă, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția următorului echipament tehnic: - Telefon/Smartphone - 44 buc Informații privind cerințele, specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat, iar specificațiile...
citește mai departe

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESELOR DE APLICARE pentru ONG-urile care oferă servicii în domeniul HIV ca să primească mini-granturi pentru organizarea și desfășurarea unor evenimente cu scopul formării sustenabilității în domeniul HIV/SIDA

INFORMAȚIE GENERALĂ Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” este o organizație a pacienților care trăiesc, sunt afectați și/sau sunt vulnerabili la HIV, hepatita C, cât și tuberculoză, cu o experiență vastă în domeniul HIV/SIDA şi consumului de substanțe psihoactive, care își realizează activitatea pe întreg teritoriu al Republicii Moldova. Scopul organizației se axează pe protecția intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, utilizatorilor de droguri, femeilor şi copiilor afectați de infecția HIV, precum şi ale altor comunități vulnerabile. În prezent, A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, în calitate de Sub-Recipient, implementează componentul ce ține de fortificarea sistemelor comunitare din cadrul proiectului: „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU. În cadrul componentului de mai sus, O.A. „Inițiativa Pozitivă” anunță concurs - o cerere de exprimare a intereselor pentru ONG-urile din Republica Moldova (inclusiv regiunea Transnistria), care oferă servicii în domeniul HIV pentru...
citește mai departe

INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTEI — Procurare medicamente pentru regiunea de Est

Nr.:46/MDA-C-PCIMU-IP_13 din 10.08.2018 Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”. Sursa de finanțare: Contract de finațare Nr. MDA-C-PCIUMU – IP_13 din data de 15 mai 2018, pentru Pilotarea prototipului de oferire a serviciilor de reducere a riscurilor în rândul populațiilor țintă prin intermediul rețelelor de farmacii și procurări de consumabile pentru regiunea de Est, finanțat din cadrul Programului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU. Stimate(ă) Domn/Doamnă, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta (ele) dumneavoastră pentru furnizarea următoarelor produse/bunuri: Lotul nr.1 1. Heparina ung. — 12 875 buc 2. Levomecol ung. — 12 625 buc 3. Peroxid de hidrogen sol. — 6 453 buc 4. Verde de briliant sol. — 5 938 buc 5. Absorbante externe — 18 588 buc 6. Test de sarcină — 5 769 buc 7. Servețele umede pentru igiena intimă — 23 988 buc 8. Clorhexidină bigluconat sol. — 12 388 buc 9. Mănuși din...
citește mai departe