Ce trebuie să fac dacă am fost reținut?

În acest număr, la rubrica juristului aflați ce trebuie să faceți dacă ați fost reținut în stradă. Comentează juristul Asociației Obștești ”Viața Nouă”, Dumitru Paniș.

De mine s-a apropiat un polițist. Ce trebuie să fac?

Imediat ce s-a apropiat, polițistul trebuie să se prezinte, numindu-și funcția, numele, prenumele și scopul reținerii. În mod obligatoriu, el trebuie să prezinte actul de identitate ce confirma împuternicirile sale. Nu aveți dreptul să luați actul în mână, însă puteți nota datele din actul respectiv și eu vă recomand să valorificați acest drept. Dacă polițistul a prezentat actele confirmative corespunzătoare, nu contează dacă acesta este îmbrăcat în civil sau uniformă.

Este important să înțelegeți că dacă sunteți reținut, pentru aceasta trebuie să existe anumite temeiuri legale. În caz contrar, așa pur și simplu, nimeni nu are dreptul să vă rețină. În stradă puteți fi reținut din două motive: fie pentru că ați fost surprins în cursul săvârșirii unei infracțiuni sau imediat după aceea, fie în temeiul declarațiilor depuse de martori potrivit cărora ați fi săvârșit o infracțiune.

În cel de-al doilea caz, până în momentul reținerii obligatoriu trebuie să fi fost deschis fie un dosar penal, fie un material administrativ. Totul trebuie să fie documentat. Nu trebuie să opuneți rezistență în timpul reținerii. În caz contrar, polițistul poate aplica forța.

Cum ar trebui să procedez dacă în timpul reținerii polițiștii refuză să prezinte actele, nu explică cauza reținerii sau spune ceva foarte evaziv?

În acest caz aveți dreptul să folosiți orice mijloace pentru apărarea libertății dumneavoastră. Conectați telefonul sau reportofonul și începeți să înregistrați audio sau video acest proces. În nici un caz nu vă luați la bătaie, întrucât astfel atentați la viața polițistului, iar aceasta poate avea urmări grave.

Dacă în timpul reținerii ilegale pe alături trec oameni, nu vă jenați, ci adresați-vă la oricare trecător cu rugămintea de a deveni martor. Și, în sfârșit, cel mai important aspect: telefonați la 902 și comunicați faptul reținerii neîntemeiate. După aceasta puteți să contactați membrii familiei, rudele.

Am fost reținut întemeiat. Ce va urma?

Potrivit articolului 434 al Codului contravențional al RM, la reţinerea persoanei se încheie neîntârziat un proces-verbal cu privire la reţinere, în care se consemnează data şi locul întocmirii, funcţia, numele şi prenumele persoanei care a întocmit procesul-verbal, date referitoare la persoana reţinută, data, ora, locul şi motivul reţinerii.Procesul-verbal cu privire la reţinere se semnează de persoana care l-a întocmit şi de persoana reţinută. Dacă persoana reținută refuză se semneze procesul-verbal, refuzul se consemnează în acesta din urmă, fiind confirmat de cel puțin doi martori.

Legea nu explică expres termenul ”neîntârziat”, de aceea trebuie să știți că polițistul v-ar putea propune să mergeți sau să vă deplasați la sectorul de poliție pentru a întocmi procesul-verbal acolo. Dacă ați fost reținut ca suspect într-o infracțiune penală, potrivit articolului 167 al Codului procesual penal al RM, procesul-verbal trebuie să fie întocmit în termen de până la trei ore din momentul privațiunii de libertate, adică din momentul reținerii.

playmobil_toys_police_station_w_alarm_system_2_5182

Pe cât timp pot fi reținut?

În conformitate cu reglementările administrative, perioada reținerii nu poate depăși trei ore din momentul reținerii în stradă. Ora exactă a reținerii trebuie să fie indicată în procesul-verbal, precum și în registrul de evidență la sosirea la sectorul de poliție. Apropo, este foarte important ca în momentul reținerii să vă uitați la ceas și să rețineri ora exactă. Dacă în procesul-verbal va fi indicată o oră incorectă, puteți menționa acest fapt în partea de jos a procesului-verbal, în compartimentul ”Comentarii”. Trebuie să scrieți următoarele: ”Nu sunt de acord cu timpul reținerii indicat în procesul-verbal, întrucât am fost reținut în locul cutare la ora cutare. Martori ai reținerii au fost persoanele cutare, la ora respectivă l-am telefonat pe cutare”.

Dacă ați fost reținut pentru o infracțiune penală, arestul poate dura până la 72 de ore.

Ce trebuie să conțină procesul-verbal?

În procesul-verbal trebuie să fie foarte clar indicate următoarele: cauza reținerii, faptul care vi se incriminează, drepturile pe care le dețineți. Toate acestea vi se vor citi. După ce veți semna procesul-verbal, trebuie să vi se remită o copie.

Voi putea să îmi telefonez rudele din sectorul de poliție?

În conformitate cu prevederile Codului administrativ, după ce ați fost reținut, aveți dreptul să informați două persoane despre aceasta. Dacă în timpul reținerii nu dispuneți de telefon, polițiștii sunt obligați să vă ofere posibilitatea de a telefona. Legea nu prevede expres durata sunetului, de aceea ei nu au dreptul să îl limiteze.

Eu vă sfătuiesc să telefonați în primul rând juristului. După aceasta vă puteți anunța rudele sau prietenii.

Cum să procedez dacă nu cunosc limba română?

Dacă cunoașteți doar limba rusă, polițiștii sunt obligați să vă pună la dispoziție un interpret și să vă citească procesul-verbal de învinuire și drepturile de care dispuneți în limba rusă. De asemenea, în Moldova există Legea cu privire la minoritățile naționale, potrivit căreia aveți dreptul la interpret. Rețineți: nu puteți semna un document pe care nu îl înțelegeți. În plus, dacă sunteți cetățean al unei alte țări, poliția este obligată timp de 24 de ore să informeze despre faptul reținerii ambasada țării al cărei cetățean sunteți.

Eu am HIV și, pe lângă aceasta, administrez metadonă. Cum să procedez în cazul reținerii, că doar am nevoie de medicamente?

Dacă persoana reținută are o boală cronică (HIV, diabet, astm ș.a.), există acte normative speciale potrivit cărora polițiștii sunt obligați să vă asigure accesul la medicamentele necesare. Pentru început însă ei vor vrea să confirme diagnosticul pe care îl aveți. În acest scop ei ar putea telefona la instituțiile medicale corespunzătoare.

playmobil_toys_police_car_w_flashing_light_5184

Am fost reținut, însă mi-am uitat actul de identitate acasă? Ce trebuie să fac?

Dacă în momentul reținerii nu aveți un act de identitate sau în general nu dispuneți de un asemenea act, puteți fi reținut până la stabilirea identității dumneavoastră, doar dacă corespundeți descrierii acelei persoane care a săvârșit infracțiunea și încălcarea a fost documentată în conformitate cu toate rigorile legii. În acest caz, potrivit legii, ați putea fi reținut pe un termen de până la șase ore. În acest răstimp, veți fi însoțit până la secția de pașapoarte pentru perfectarea formularului № 9.

Trebuie oare să fiu atent la ceea ce spun în timpul reținerii?

Categoric, da. Nu uitați că orice spuneți poate fi folosit împotriva dumneavoastră. De asemenea, nu uitați de dreptul fundamentul pe care îl aveți de a păstra tăcerea. De aceea, dacă nu sunteți sigur de ceea ce spuneți, mai bine păstrați tăcerea.

Dar dacă am fost reținut în stare de ebrietate?

Dacă ați fost reținut în stare de ebrietate, iar dumneavoastră negați faptul că sunteți beat, polițistul este obligat să vă însoțească la Dispensarul Narcologic. Expertiza poate fi efectuată doar de către medic. În 99 la sută din cazuri este vorba despre testarea urinei.

Cum să procedez dacă în momentul reținerii cu mine era un copil?

Dacă în timpul reținerii cu dumenavoastră era un copil, polițiștii sunt obligați să vă ofere posibilitatea de a anunța pe cineva dintre rude sau prieteni despre faptul reținerii, pentru ca cineva să vină și să ia copilul. Dacă nu aveți cui încredința copilul, poliția va anunța despre acest caz organul de tutelă care vor oferi copilului o întreținere temporară.

Trebuie să îmi caut un avocat dacă am fost reținut?

Dacă este vorba despre o încălcare administrativă, nu are sens să irosiți bani și timp pe un avocat. Mai bine străduiți-vă să faceți tot posibilul ca amenda care vă va fi prescrisă că fie minimă. Dacă însă ați fost reținut în calitate de suspect într-o infracțiune penală, avocatul este necesar. Este foarte important ca acest avocat să fie competent în domeniul la care se atribuie cazul dumneavoastră.

În timpul reținerii pot fi percheziționat?

Da, însă doar în cazul dacă există temeiuri legale pentru aceasta. Nimeni nu vă poate atinge așa pur și simplu sau să vă ceară să întoarceți pe dos buzunarele. Dacă sunteți percheziționat, în timpul percheziției trebuie să fie întocmit un proces-verbal de percheziție. Dacă aveți obiecte de valoare (bijuterii, tehnică), toate acestea se fixează, de asemenea, în procesul-verbal de reținere. Dacă ați fost reținut pentru 72 de ore, toate obiectele de valoare vi se vor prelua pentru păstrare, întocmindu-se un proces-verbal de examinare corporală.

Cu regret, potrivit legislației în vigoare, în timpul percheziției nu este obligatorie prezența martorilor. De aceea fiți foarte precauți și atenți, pentru a evita ”aruncarea” intenționată a unor probe incriminatorii. Dacă ați observat ceva de felul acesta, indicați acest lucru în procesul-verbal.

Dar cu amprentele digitale care este procedura?

Vi se pot prelua amprente digitale, însă pentru aceasta trebuie să existe temeiuri legale. Spre exemplu, sunteți suspectat de săvârșirea unui furt sau semănați după trăsăturile exterioare cu infractorul dat în căutare. La preluarea amprentelor digitale (dactiloscopia) se întocmește un proces-verbal aparte.

Să admitem că am fost reținut pentru 72 de ore. Eu voi avea posibilitatea să mănânc, să mă odihnesc?

Când sunteți privat de liberate, chiar și temporar, nu sunteți limitat în drepturi. Adică, în afară de privațiunea de libertate, nu sunteți limitat în valorificarea celelalte drepturi: aveți dreptul să mergeți la veceu, să luați masa, să dormiți. Organele de anchetă sunt obligate să vă asigure accesul la toate necesitățile dumneavoastră.

playmobil_toys_police_station_w_alarm_system_1_5182

Când voi fi eliberat?

Dacă ați fost reținut pentru o acuzație de contravenție administrativă, trebuie să fiți eliberat peste trei ore de la reținere. Dacă reținerea se întemeiază pe incriminarea unei infracțiuni penale – peste 72 de ore. În acest răstimp trebuie să aibă loc ședința de judecată unde se va decide prelungirea reținerii sau eliberarea. În cazul deciziei de a prelungi perioada de reținere, puteți fi privat de libertate pe un termen de până la 90 de zile. Nu uitați că dumneavoastră întotdeauna, în mod obligatoriu, trebuie să fiți prezent la ședința de judecată.

Am fost eliberat. Trebuie să mi se dea vreun certificat?

Bineînțeles. Vi se va remite copia procesului-verbal de reținere în care va fi indicată perioada și motivele reținerii. De asemenea, vi se va elibera un certificat în care va fi indicat de către cine și în ce temeiuri ați fost reținut, precum și temeiurile eliberării dumneavoastră.

Dragi cititori, dacă aveți întrebări cu privire la contravenții și infracțiuni, proceduri judiciare și apărare juridică, expediați-le pe adresa electronică: elena.derjanschi@gmail.com sau pe adresa: Chișinău, str. Independenței 6/2, Asociația Obștească ”Inițiativa Pozitivă”, cu mențiunea ”Rubrica juristului”.