img
CERERE DE OFERTĂ Nr: 05 din 23.02.2015 23 Февраля 2015

CERERE DE OFERTĂ

 

Nr: 05 din 23.02.2015 mun.Chișinău

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul proiectului: Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015-2017 (Grant:MDA-H-PAS), semnat cu Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, grantul consolidate (GFATM), recipient principal Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), sub recipient AO “Inițiativa Pozitivă” contract nr. 02/SR-H-NMF/2015 din 15.01.2014, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invităm, prin prezenta, să prezentați oferta Dvs. de preţ pentru prestarea serviciilor de design, machetare şi tipar a următoarelor produse:

Denumire Cantitatea, buc.
1. Buletin informațional ”Lumea mea/Мой Мир”(trimestrial) 2500
2. Planer perete B1 250
3. Flyer A4 10000
4. Flyer A5 10000
5. Buclet 10000
6. Felicitare 10000
7. Pliant cu ștanțare 10000

Informația privind specificațiile tehnice le găsiți în anexa nr.1.

2. Oferta dumneavoastră poate fi transmisă prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, la adresa:
mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2
Centrul „Pas cu Pas”;
tel.: /+373/ 22 00-99-74
fax: /+373/ 22 00-99-56
e-mail: director@positivepeople.md, initiativapozitiva@gmail.com

3. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 02 martie 2015. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” pînă la data limită menționată în cerere.

4. Oferta dumneavostră va fi depusă în conformitate cu formularul anexat la cererea de ofertă (anexa nr1), respectând următoarele condiții:

(i). PREŢUL: Prețul trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREAE CONTARCTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa nr.1 vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pe perioada martie-31 decembrie 2015.

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului din data limită de prezentare a ofertelor.

De asemenea, ofertanții care vor depune oferta de preţ trebuie să respecte Codul de conduită pentru Furnizori al Fondului Global (de văzut Codul în limba rusă: http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate_CodeOfConductForSuppliers_Policy_ru/ sau Codul în limba engleză: http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate Code Of ConductForSuppliers_Policy en/.

7. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob.068283969.