img
Programul de instruire pentru consultanții de la egal la egal va continua în penitenciare 13 Май 2019

Programul de instruire pentru consultanții de la egal la egal va continua în penitenciare

 

Despre programul de instruire pentru consultanții de la egal la egal în instituțiile penitenciare am discutat cu Doamna Iuliana CUREA, șef al Direcției Generale Detenție, Administrația Națională a Penitenciarelor.

 

Iuliana, care sunt beneficiile programului de instruire a consultanților de la egal la egal?

Cred că cel mai important beneficiu al acestui program este faptul că oamenii pot împărtăși propria experiență de viață, și consultanții sunt priviți într-o altă formă, decît cea de expert cu o poziție dominantă. În asemenea tip de consiliere este loc pentru mai multă deschidere, încredere, mai ales în penitenciare. Consultantul de la egal la egal este perceput ca un om, care greșind, a avut capacitatea să schimbe situația. Asta oferă speranță multora, care încă încearcă.

 

In cîte penitenciare va fi implementat programul?

În 10 instituții penitenciare de pe tot teritoriul Republicii Moldova.

 

Unul din obiectivele reformei sistemului penitenciar este reintegrarea deținuților în societate după eliberare. Investește acest program în realizarea obiectivului? Și dacă da, atunci cum?

Sigur că investește. În primul rînd, deținuții obțin o profesie, o specialitate, ceea ce le sporește șansele de a se reintegra pe piața muncii. În al doilea rînd, diversificăm oferta de programe educaționale în penitenciare, acțiune care este strîns legată de realizarea strategiei de reformă a sistemului penitenciar. Și nu în ultimul rînd, investim în deținuții activi, implicați, oferindu-le mai multe oportunități în a-și realiza potențialul într-o formă adecvată, pro-socială.

 

Programul de instruire a consultanților de la egal la egal este implementat de organizație non-guvernamentală. În ce mod sunt implicați specialiștii din sistemul penitenciar în realizarea acestui program?

Toate programele educaționale, implementate în penitenciare, sunt coordonate și ulterior monitorizate de specialiștii instituțiilor. Personalul penitenciar de fapt identifică nevoile de instruire a deținuților și le recomandă participarea la programe, iar apoi stabilesc impactul acestor programe asupra deținuților.

 

Care ar fi motivația deținuților să se implice în asemenea programe?

Au mai multe beneficii, precum obținerea unei specialități, și respectiv unor oportunități mai clare pentru perioada post-detenție. Plus la asta, programul este inclus în planul individual de resocializare, și devine un punct forte pentru caracteristica deținutului, fapt ce se ia în considerație la eliberarea condiționată înainte de termen, sau schimbarea tipului de pedeapsă.

Un aspect ce ține mai mult de motivația intrinsecă este, cred că, posibilitatea de a învăța lucruri noi, de a te dezvolta ca și personalitate.

 

Acest interviu este realizat în cadrul proiectului “Educație pentru incluziunea socială”, finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile programului Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de către AO ”Inițiativa Pozitivă”.

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare sprijină țările din Africa, Asia, Europa de Est și Sud-Est, precum și din regiunea Caraibeană în parcursul dezvoltării lor durabile. Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Internaționale planifică strategiile. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), este o unitate operațională a Cooperării Austrice pentru Dezvoltare, implementează programe și proiecte împreună cu instituții publice, organizații ale societății civile și întreprinderi naționale.

 

Text: Ina VUTCARIOV