img
CERERE DE OFERTĂ pentru selectarea furnizorului de articole de birotică şi papetărie 06 Февраля 2015

CERERE DE OFERTĂ
pentru selectarea furnizorului de articole de birotică şi papetărie
mun.Chișinău

 

Nr: 02 din 6.02.2015

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul proiectului: Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015-2017 (Grant:MDA-H-PAS), semnat cu Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, grantul consolidate (GFATM), recipient principal Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), sub recipient AO “Inițiativa Pozitivă” contract nr. 02/SR-H-NMF/2015 din 15.01.2014, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ, per unitate, pentru articolele de birotică şi papetărie, conform listei şi specificaţiilor din anexa nr.1, care este parte integrantă a acestei cereri de oferte.

2. Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat.

3. Oferta dumneavoastră, conform termenilor specificaţi în anexa nr.1 la prezenta Cerere, conţinând toate articolele solicitate, va fi adresată şi expediată la:

Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2,
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56
E-mail: director@positivepeople.md
initiativapozitiva@gmail.com

4. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa menţionată mai sus.

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 13 februarie 2015.

6. Prețul:
(i). PREŢURILE în lei Moldovenești vor fi calculate la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREAE CONTARCTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în p.l, vor fi evaluate prin compararea sumei totale. Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pe o perioadă de un an.

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului din data limită de prezentare a ofertelor (perioada de 1 an).

De asemenea, ofertanții care vor depune oferta de preţ trebuie să respecte Codul de conduită pentru Furnizori al Fondului Global (de văzut Codul în limba rusă: http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate_CodeOfConductForSuppliers_Policy_ru/ sau Codul în limba engleză: http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate Code Of ConductForSuppliers_Policy en/.

7. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică; A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74, mob. 068283969.