img
ANUNȚ de angajare - învățător/învățătoare after-school 24 Июль 2023

#36-IRC YOUTH din 21.07.2023

A.O. „Inițiativa Pozitivă” în cadrul Acordului de parteneriat f/n din 21/07/2022, pentru realizarea proiectului „Echiparea tinerilor pentru un stil sănătos de viață și implicare activă în comunitate”, semnat între International Rescue Committee, Inc. și Asociația Obștească „Inițiativa Pozitiva”, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea a două persoane fizice în calitate de învățător/învățătoare after-school. 
În acest context, invităm consultanții eligibili (persoane fizice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate în Termenii de Referință atașați
Consultanții interesați trebuie să furnizeze CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.). 

Consultantul (persoana fizică) va fi selectat în conformitate cu metoda „Consultants Qualification” stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisorile de Intenții împreună cu CV-ul pot fi transmise prin poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
Tel.: /+373/ 22 00-99-74 E-mail: procură[email protected]
Informații suplimentare referitoare la procedura de depunerea dosarului, vă puteți adresa:
Railean Corina, tel. 068283969

Informații suplimentare referitoare la sarcinile alocată, va puteți adresa:
Rodica IVTODI, tel. 068110012

Termenul limită - 31 iulie 2023, ora 18:00.