img
ANUNȚ de angajare - medic medicină generală 18 Января 2023

# 06-CARITAS din 18.01.2023

A.O. „Inițiativa Pozitivă” în cadrul acordului de cooperare nr.2209131: NiN Ukrainian Refugee Support and Winterization Program in the RepuЫic of Moldova, project duration: 01/11/2022 -31/12/2023 (14 months), semnat între Caritas Austria și A.O. „Iniţiativa Pozitivă, intenționează angajarea unei persoane în calitate de medic medicină generalăDetalii  - Termenii de Referință atașați,

În acest context, invităm persoane interesate pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției vacante, expediind următoarele documente:
1) Cererea de participare la concurs cu menționarea postului solicitat/Scrisoarea de motivare;
2) CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, etc.);
4) Copiile diplomelor de studii şi calificare profesională;
5) Actele care atestă vechimea în muncă a candidatului.

Documentele solicitate pot fi transmise prin poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
E-mail: [email protected]. Tel. 068283969. În atenția dnei Railean Corina

Informații suplimentare referitoare la sarcinile alocată, va puteți adresa:
Ludmila Marandici, tel. 079708779
Termenul limită – 07 februarie 2023, ora 18:00.
Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).