img
CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE - asistent abilitare economică 08 Июль 2022

Nr: 29_IP/ din 08.07.2022

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” în cadrul acordului de parteneriat  încheiat între International Rescue Committee, Inc (IRC) și Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, intenționează contractarea a două persoane fizice în calitate de asistenți pentru susținerea abilitării economice a refugiaților.

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” invită pe cei interesați pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției menționate mai sus.
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în „Termenii de Referință” care pot fi accesați la acest link. Candidații vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisoarea de intenție și Curriculum Vitae (CV) actualizat, precum și alte materiale de suport pot fi trimise prin e-mail sau poștă până la termenul limită de 15 iulie 2022, ora 16:00 la adresa: 
Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” 
MD 2048 mun. Chișinău, str. Independenței, 6/2 (subsol)
Tel.: 022 00 99 74 
Fax: 022 66 38 50
Email: [email protected]

Pentru informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteți adresa:
Vutcariov Ina, 
Șef Secție Activități pentru persoanele aflate în conflict cu legea 
Tel.: 69118842
E-mail: [email protected]
Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în „Termenii de Referință” vor fi invitați la interviu.
Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).

*Datele cu caracter personal vor fi preluate de către Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.