img
CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE pentru ocuparea funcției de lucrător medical (medic internist) 05 Декабря 2022

Nr:62_IP/ din 05.12.2022

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” - o asociație nonguvernamentală, necomercială și apolitică, în cadrul proiectului „Better care for refugees from the KAP community and from other groups at high risk”, contract de finanțare PR number:2022/1286707 semnat la data de 01.11.2022 între A.O. „Inițiativa Pozitivă” și United Nations Programe on HIV/AIDS (UNAIDS), organizează concurs pentru ocuparea funcției de lucrător medical (medic internist). 
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în Termenii de Referință ce sunt atașați.
În acest context, invităm consultanții eligibili (persoane fizice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate în Termenii de Referință. 
Consultanții interesați trebuie să furnizeze următoarele documente:
1) Cererea de participare la concurs cu menționarea postului solicitat/Scrisoarea de motivare;
2) CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, etc.);
3) Copia actului de identitate;
4) Copiile diplomelor de studii universitare de licență, diplomelor de studii universitare şi postuniversitare (rezidenţiat/internatură/secundariat clinic medicină de familie), copiile certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv peste hotare (pentru titulari) şi de calificare profesională;
5) Actele care atestă vechimea în muncă a candidatului;
6) Declaraţie pe propria răspundere că nu a săvîrşit cu intenţie infracţiuni în împrejurări legate de exercitarea profesiunii de medic. 

Consultantul (persoana fizică) va fi selectat în conformitate cu metoda „Consultants Qualification” stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).
Setul de documente solicitat poate fi transmis prin poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
Tel.: /+373/ 22 00-99-74 E-mail: [email protected]

Informații suplimentare referitoare la sarcinile alocată, va puteți adresa:
Ludmila MARANDICI, tel. 079708779

Termenul limită – 12 decembrie 2022, ora 18:00.
Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).