img
CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE - servicii de avocat necesare grupurilor vulnerabile la HIV 31 Май 2022

Nr:17_IP/ din 20.05.2022 (extindere termen limită din 30.05.2022)
Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” - o asociație nonguvernamentală, necomercială și apolitică, în cadrul contractului de finanțare Nr.CF/ADVOC – IP/2021/21 din 01.04.2021, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, proiectul Susținerea mobilizării sociale а comunităților persoanelor afectate sau în risc de infecție și organizațiile societății civile active în controlul HIV/SIDA, în cadrul grantului „Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității SIDA în Republica Moldova, 2021–2023” (Grant MDA-C-PCIMU), intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de avocat, necesare grupurilor vulnerabile la HIV.
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în Termenii de Referință ce sunt atașați. 

În acest context, invităm consultanții eligibile (persoane juridice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus. 
Consultanții interesați trebuie să furnizeze CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.). 

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare):
(i) Experiență generală (30 puncte)
- Studii: superioare, de licență în drept;
- Licența pentru exercitarea profesiei de avocat, eliberată de Ministerul Justiției în condițiile Legii;
- Experiență  profesională: minim 3 ani experiență profesională dovedită în calitate de avocat, inclusiv experiența anterioară în prezentarea intereselor în procesele de judecată a clienților.

(ii) Corespunderea pentru sarcină (60 puncte)
- Cunoștințe și experiență în domeniu cadrului normativ național și a standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului și nediscriminării, dreptului la sănătate;
- Cunoștințe și experiență cadrul normativ cu privire la profilaxia infecțiilor HIV/SIDA;
- Experiență de lucru cu populațiile cheie.

 (iii) Limba și experiența relevantă (10 puncte) 
- Cunoașterea fluentă a limbilor româna și rusă, cunoașterea unei limbi de circulație internațională (la nivelul B1) va constitui un avantaj;
- Abilități de munca în echipă;
- Cunoștințe de operare cu calculatorul (Word, Excel).

Consultantul (persoana juridică) va fi selectat în conformitate cu metoda „Consultants Qualification” stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).
Scrisorile de Intenții împreună cu CV-ul companiei pot fi transmise prin  poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
Tel.: /+373/ 22 00-99-74 E-mail: [email protected]
Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:
Serghei CRAVEȚI, tel. 069938400

Termenul limită - 06 iunie 2022, ora 18:00.

Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).