img
CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE - servicii de consultanță financiar-contabilă 24 Ноября 2023

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță financiar-contabilă (persoană juridică), privind elaborarea setului de regulamente financiare necesare pentru activitatea Centrului Medico – Social MED HUB.
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în Termenii de Referință ce sunt atașați (aici).  
Sursa de finanțare: acordului de cooperare nr.2209131: NiN Ukrainian Refugee Support and Winterization Program in the Republic of Moldova, project duration: 01/11/2022 -31/12/2023 (14 months), semnat între Caritas Austria și A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.

În acest context, invităm consultanții eligibili (persoane juridice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus. 
Consultanții interesați trebuie să furnizeze CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.). 

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare):
(i) Experiență generală (30 puncte)
- Echipă cu experiență profesională: 
a) minim 10 ani experiență profesională dovedită în domeniu contabil;
b) minim 5 ani experiență profesională dovedită în domeniu managementului financiar.

(ii) Corespunderea pentru sarcină (50 puncte)
- Experiență privind elaborarea regulamentelor interne financiare pentru agenți economici;
- Experiență privind participarea în activitatea centrelor medicale;
- Experiență în prestarea serviciilor de consultanță pentru organizații neguvernamentale va constitui un avantaj.

(iii) Experiență profesională, personalul cheie (prezentați Cvurile persoanelor care vor fi implicate în realizarea sarcinii) (20 puncte)
- Personal calificat cu studii superioare în domeniul financiar;
- Personal calificat cu cunoștințe a limbilor româna, rusă și limba engleză;
- Abilități de analiză, elaborare de rapoarte, concluzii și recomandări.

Consultantul (persoana juridică) va fi selectat în conformitate cu procedurile aprobate în cadrul organizației.
Scrisorile de Intenții împreună cu CV-ul companiei pot fi transmise prin  poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
E-mail: [email protected]

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:
Lumila MARANDICI, tel. 079708779

Termenul limită – 01 Decembrie 2023, ora 18:00.

Extindere termen limită – 08 Decembrie 2023, ora 18:00 (anexa #1).

Extindere termen limită – 18 Decembrie 2023, ora 18:00 (anexa #2)
Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).