img
CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE - servicii de consultanță 23 Января 2024

# 01 din 23.01.2024

A.O. „Inițiativa Pozitivă” în cadrul contractului de finanțare „Increasing digital access to vital HIV services in Moldova”, Acord de Grant f/n semnat la data de 01 septembrie 2023 între Elton John Aids Foundation și A.O. Inițiativa Pozitivă, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță privind elaborarea Metodologiei pentru furnizarea serviciilor medicale și sociale în format online.
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în Termenii de Referință (aici). eng

În acest context, invităm consultanții eligibile (persoane juridice sau fizice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus. 
Consultanții interesați trebuie să furnizeze scrisoarea de intenție și CV-ul actualizat cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare etc.).

Consultantul trebuie să îndeplinească cerințe minime de calificare menționate în Termenii de Referință
Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în cadrul A.O. „Inițiativa Pozitivă”, comparând şi verificând calificarea şi experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Documentele de suport împreună cu CV-ul pot fi transmise prin poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
E-mail: [email protected]
Termenul limită - 06 februarie 2024, ora 18:00.

Termenul limită II - 14 februarie 2024, ora 18:00. aici

Termenul limită III - 21 februarie 2024, ora 18:00. aici

Informații suplimentare referitoare la procedura de depunerea dosarului, vă puteți adresa:
Railean Corina, tel. 068283969

Informații suplimentare privind sarcina solicitată, vă puteți adresa:
Cojocari Alina, tel. 068685771

Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).