img
CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE - serviciilor de consultanță IT 27 Май 2022

Nr: 22_IP/ din 27.05.2022

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” - o asociație nonguvernamentală, necomercială și apolitică, în cadrul proiectelor care le realizează, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță în domeniul IT
În acest context, invităm consultanții eligibili (persoane fizice sau juridice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate în Termenii de Referință atașați
Consultanții interesați trebuie să furnizeze CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.). 

Consultantul (persoana fizică sau juridică) va fi selectat în conformitate cu metoda „Consultants Qualification” stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisorile de Intenții împreună cu CV-ul pot fi transmise prin  poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
Tel.: /+373/ 22 00-99-74 E-mail: [email protected]

Informații suplimentare referitoare la sarcinile alocată, va puteți adresa:
Constantin CEARANOVSKI, tel. 373 68562663

Termenul limită - 06 iunie 2022, ora 16:00.

Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).