img
[Extindere termen limită 18.01.2023] ANUNȚ de angajare - asistent medical 18 Января 2023

Nr. 69_IP/ din 23.12.2022 (extindere termen limită din 18.01.2023)

A.O. „Inițiativa Pozitivă” în cadrul acordului de cooperare nr.2209131: NiN Ukrainian Refugee Support and Winterization Program in the RepuЫic of Moldova, with а budget of EUR 417060,00, project duration: 01/11/2022 -31/12/2023 (14 months), semnat între Caritas Austria și A.O. „Iniţiativa Pozitivă, intenționează angajarea a 4 persoană fizice în calitate de asistent medical/asistentă medicală.

În acest context, invităm persoane interesate pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate în Termenii de Referință atașați, expediind următoarele documente:
1) Cererea de participare la concurs cu menționarea postului solicitat/Scrisoarea de motivare;
2) CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, etc.);
3) Copia actului de identitate;
4) Copiile diplomelor de studii şi calificare profesională;
5) Actele care atestă vechimea în muncă a candidatului;
6) Declaraţie pe propria răspundere că nu a săvîrşit cu intenţie infracţiuni în împrejurări legate de exercitarea profesiunii de medic. 

Scrisorile de Intenții împreună cu CV-ul pot fi transmise prin poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
Tel.: /+373/ 22 00-99-74 E-mail: [email protected]

Informații suplimentare referitoare la sarcinile alocată, va puteți adresa:
Ludmila Marandici, tel. 079708779

Termenul limită – 07 februarie 2023, ora 18:00.

Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).