img
INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA DE OFERTE - Procurare medicamente şi produse parafarmaceutice 04 Декабря 2023

# 61-CARITAS din 30.11.2023

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”
Sursele de finanțare: 
- acord de cooperare nr.2209131: NiN Ukrainian Refugee Support and Winterization Program in the Republic of Moldova, project duration: 01/11/2022 -31/12/2023 (14 months), semnat între Caritas Austria și A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
 
Stimate(ă) Domn/Doamnă, 
1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția următoarelor bunuri:
 
Lotul nr. 1                                                                               
1. Seringa cu ac detasabil, 2 ml, N1
2. Seringa cu ac detasabil, 5 ml, N1
3. Seringa cu ac detasabil, 10 ml, N1
4. Seringa cu ac detasabil, 20 ml, N1
5. Șervețele îmbibate cu alcool, N100
 
Lotul nr. 2                                                                             
1. Emplastru universal bactericid 72*19mm N100
2. Emplastru 10cmx10m N10
 
Lotul nr. 3                                                                             
1. Fasă de tifon nesterilă 0,90cmx10m
2. Fasă de tifon nesterilă 14cmx7m
3. Fasă de tifon sterilă 10cmx5m
 
Lotul nr. 4                                                                    
1. Vată hidrofila de uz medical 100g nesterilă
 
Lotul nr.5                                                                             
1. Apă oxigenată sol. 3 % 100ml 
2. Acid ascorbic 10% 2ml N10
3. Acid ascorbic 100 mg/ml -5,0 N10
4. Aminozin 25 mg/ml- 2 ml N10
5. Acid nicotinic N10
6. Analgin 500mg 2 ml N10
7. Acid acetilsalicilic 500mg N10
8. Alprazolam 0,5mg N10
9. Acid Aminocapronic 100ml sol. 5%
10. Acid ascorbic 2 ml sol 5% N10
11. Benevron B 4ml N5
12. B1 vit. 5% 1ml N 5
13. B6 vit. 5% 1ml N 5
14. B12 vit.0,05 1ml N10
15. Clemastina 0,1% 2ml N10
16. Captopril 50mg  N30
17. Cinarizin 25mg N50
18. Clorura de Sodiu 0,9%, 200ml
19. Clorura de Sodiu 0,9%5ml, 500ml
20. Diazepam 2ml sol.0,5% N10
21. Dimedrol 10mg/1ml N10
22. Digoxină 1ml sol.0,025% N10
23. Dexametazonă 2ml sol.0,4% N10
24. Dextran-70 (reopoliglucina) 200ml
25. Dextran-70 (reopoliglucina) 400ml
26. Dextran-40 (poliglucina) 200ml
27. Dextran-40 (poliglucina) 400ml
28. Dextroză 5% 250ml
29. Dextroză 5% 400ml
30. Dextroză 5% - 10 ml N5
31. Dibazol 10mg 5ml N10
32. Extract de odolean 20mg N50
33. Enalapril 0,00125/ml N5
34. Etamzilat 2ml sol.12,5% N10
35. Furosemid 10mg 2ml N10
36. Fenobarbital 100mg N25
37. Hidrocortizon 25mg/ml N10
38. Ketoprofen/Dexketoprofen 25mg/ml N10
39. Ketoprofen/Dexketoprofen 50mg/ml N10
40. Lidocaină 2%-2 ml N10
41. Linex 1,2*10*7 (280mg) N16
42. Metoprolol 0,05 0,25 N60
43. Metoprolol 5ml sol.1% N10
44. Magneziu Sulfat 25% 5ml N10
45. Metoclopromidă 5mg 2ml N10
46. Mildronat 0,5mg/5ml N10 20
47. Magne B6 100mg 10ml N10
48. Nitroglicerin N40
49. No-șpa forte 80 mg N24
50. Oxigen medical gaz comprimat 2L N1
51. Platifilină hidrotartrat 1ml sol.0,2% N10
52. Piracetam 20% 5ml N10
53. Piracetam 800 mg N20
54. Papaverin clorh. 2% 2ml N10
55. Platifilin 2mg/ml 1ml N10
56. Panangin N50
57. Povidon iod 10% 30ml
58. Ringer Lactat 200ml
59. Ringer Lactat 500ml
60. Riboxină 2% 10ml N10
61. Reamberini 400
62. Silimarin forte N30
63. Soluție alcoolică de Iod 5%
64. Spasgan 5ml N5
65. Teturam 150mg N50
66. Vazonat 100mg 5ml N10
67. Vaselină 25g
Informații privind specificațiile tehnice sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.
 
2. Oferta dumneavoastră împreună cu „Termenii și Condițiile de Livrare” poate fi expediată prin email sau trimisă/adusă la următoare adresă:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
 
Ofertanții pot depune o singură ofertă care va conține un Lot sau mai multe Loturi, care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei Invitații. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în Anexa A la Invitația pentru prezentarea de oferte # 61-CARITAS din 30.11.2023.
3. Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului, precum și numărul de înregistrare a Invitației pentru prezentarea de oferte #61-CARITAS din 30.11.2023.
Totodată, furnizorul se obligă de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citit pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/
 
4. Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
4.1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;
4.2. Documentație tehnică, cataloage sau altă informație relevantă în caz de necesitate;
4.3. Oferta de preț detaliată și „Termenii și Condițiile de Livrare”, semnate și ștampilate conform cerințelor specificate în prezenta invitație.
 
5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 08 decembrie 2023, ora 18:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.
 
6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).
 
7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a bunurilor și serviciilor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.
(i).  PREȚUL: Prețul va fi calculat la cota TVA inclus.
(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate vor fi evaluate prin compararea prețului total per Lot.  
8. La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de 45 de zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin.4 de mai sus.
9. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
 
10. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru prezentarea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația pentru prezentare de oferte poate duce la respingerea acesteia.
11. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de email specificată în alin.10 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
12. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația pentru prezentarea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația pentru prezentarea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.
13. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.
14. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.