img
Asociațiile obștești, la data de 22 martie 2019 s-au adresat Președintelui Republicii Moldova cu un apel de a nu semna un proiect de lege 25 Martie 2019

Data: 22 martie 2019    

Domnului Igor DODON,

Președinte al Republicii Moldova

Stimate domnule Președinte!

Ne adresăm către Dvs. cu rugămintea să nu promulgați proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care a fost adoptat de către Guvernul Republicii Moldova la data de 7 martie 2019, deoarece acesta subminează transparența efectuării achizițiilor publice de medicamente și produse medicale, sporește riscurile de corupție, care vor afecta în mod negativ calitatea vieții și sănătății cetățenilor Republicii Moldova.

În Republica Moldova, în 2018, a fost lansat și pus în acțiune Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” (SIA „RSAP”) - un sistem electronic online pentru efectuarea achizițiilor publice, în cadrul căruia sunt publicate invitații / anunțuri, sunt depuse și evaluate ofertele, sunt atribuite și semnate contractele de achiziții publice. Astfel, a fost făcut un pas important pentru a facilita și ușura activitatea organelor care se ocupă de achiziții (autorităților contractante) prin eliminarea unor volume mari de documente pe hârtie, precum și pentru a asigura desfășurarea achizițiilor publice în mod public, sub controlul societății și în mod transparent pentru toate părțile interesate.

În același timp, proiectul de lege menționat mai sus propune să nu fie utilizat SIA „RSAP” timp de aproape doi ani - până la 1 ianuarie 2021 - pentru efectuarea achizițiilor publice de medicamente și produse medicale, care în 2018 s-au estimat în valoare de circa 1,74 miliarde lei (această sumă include atât resursele CNAM, cât și cele ale programelor medicale naționale).

Toate acestea pun în pericol sănătatea și viața cetățenilor Republicii Moldova, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt, din cauza riscurilor crescute în:

- desfășurarea achizițiilor netransparente, care sporesc riscurile de corupție;

- efectuarea procurărilor la prețuri mai mari (umflate) și, în consecință, utilizarea ineficientă a fondurilor publice disponibile, care ar putea fi direcționate pentru acoperirea altor nevoi medicale ale cetățenilor Republicii Moldova;

- achiziționarea de medicamente și echipamente medicale de calitate scăzută.

Conform unui sondaj sociologic realizat de către Oficiul Avocatului Poporului, PNUD și OHCHR în 2016, 61% dintre respondenții din Moldova sunt îngrijorați de respectarea dreptului lor la sănătate. Astfel, sănătatea ocupă primul loc printre problemele de care cetățenii RM sunt cei mai preocupați/îngrijorați. În acest sens, orice regres în domeniul medicinii va avea un efect social major pentru majoritatea cetățenilor Republicii Moldova.   

Înțelegem că SIA „RSAP” este încă în proces de îmbunătățire din partea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, și încă urmează a avea loc transferul acestui sistem de la BERD către autoritățile Republicii Moldova. În același timp, SIA „RSAP” deja la momentul actual este un sistem mai avansat și mai perfect comparativ chiar cu sistemul similar ucrainean „ProZorro”, care a fost recunoscut ca un exemplu progresiv la nivel internațional. În plus, SIA „RSAP” este deja utilizat pentru achiziții de către alte agenții guvernamentale, precum și de către agenți comerciali și asociații obștești. În acest sens, nu există motive tehnice întemeiate pentru desfășurarea achizițiilor anume din domeniul medicinii în afara SIA „RSAP”.

Vom fi bucuroși să avem o întrevedere cu colaboratorii Administrației Președintelui Republicii Moldova sau să furnizăm informații suplimentare cu privire la această solicitare, în caz de necesitate.

Domnule Președinte, sperăm că Dvs. în calitate de șef al Republicii Moldova, veți lua o decizie care vizează protejarea dreptului nostru la ocrotirea sănătății, atribuit în art. 36 din Constituția Republicii Moldova.

 

Cu profund respect,

 

​Poverga Ruslan, Director General, A.O. „Inițiativa Pozitivă”

Chilcevschi Igor , Președinte, A.O. „Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV din Republica Moldova”

Untura Ludmila, Președinte, A.O. „Credința”

Jereghi Vanu, Director, A.O. „Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova”

Cearanovski Constantin, Președinte, A.O. „Generația cu Inițiativă”

Belevțova Irina, Președinte, A.O. „Mamele pentru Viață”