img
A fost elaborat conceptul unui sistem electronic de gestionare a stocurilor în sfera medicală 22 Iunie 2021

Un sistem electronic de gestionare a stocurilor se preconizează a fi dezvoltat în Republica Moldova, care ar permite asigurarea evidenței și controlului circulației produselor medicale și ar îmbunătăți transparența și eficiența utilizării produselor medicale. La etapa actuală, a fost prezentat conceptul și termenii de referință privind dezvoltarea Sistemului Informațional Automatizat Gestiunea Stocurilor (SIA GS).

Gestionarea stocurilor prin mijloace electronice reprezintă o parte integrantă a guvernării electronice, după cum este specificat în Concepția guvernării electronice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 733 din 28 iunie 2006 și evidențiat în politicile Uniunii Europene. Experiența altor țări care au avansat în acest domeniu demonstrează că implementarea politicilor de evidență a stocurilor este cel mai bine realizată prin încorporarea procedurilor electronice și dezvoltarea instrumentelor adecvate de evidență și gestionare a lor.

Adoptarea proceselor electronice în evidența și gestionarea stocurilor presupune o acoperire integrală și cuprinde instrumente online pentru evidența acestora, din momentul încheierii contractelor și livrării stocurilor către instituțiile medico-sanitare publice, până la consumarea și raportarea lor, cu planificarea ulterioară a achizițiilor.

Acest concept are drept scop gestionarea informației cu privire la disponibilitatea, circuitul, stocurile existente, data eliberării în timp util a acestora, creând o relație transparentă între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, instituțiile medico-sanitare publice, alte instituții responsabile de gestionarea stocurilor, precum și societatea civilă.

Sistemul informațional va asigura transferul de date și integrarea între sistemele informaționale existente, va asigura utilizatorii cu instrumentele necesare pentru verificarea și validarea inregistrarilor, elaborarea rapoartelor, implementarea modulului analitic și a componentei de date deschise. Sistemul Informațional Automatizat de Gestionare a Stocurilor se va integra cu sistemele informaționale existente care dețin informații privind stocuri pentru a soluționa necesitățile curente.

Menționăm că, conceptul și termenii de referință privind Sistemul de Gestionare a Stocurilor – SGS au fost elaborate în cadrul grupului de lucru instituit de MSMPS, responsabil de coordonarea procesului de elaborare, lansare și pilotare a sistemului electronic de informații,  cu suportul A.O. Inițiativa Pozitivă, sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul financiar de UNDP Moldova.

SURSA

Comunitatea terapeutica in Moldova - Positivepeople.md