img
Diferite prețuri la aceleași medicamente și consumabile medicale pentru combaterea COVID-19 pe perioada achizițiilor urgente în anul 2020 15 Аprilie 2021

În 2020, Republica Moldova, ca și  întreaga lume, nu era pregătită pentru răspândirea rapidă a COVID-19. Pentru a menține și combate COVID-19, toate țările în regim de urgență au început suplinirea stocurilor de medicamente, dezinfectanți, măști medicale, halate și alte consumabile medicale.

În Moldova, pentru suplinirea stocurilor instituțiilor medicale antrenate în lupta împotriva COVID-19, în ciuda donațiilor semnificative din partea partenerilor interni și externi, a fost necesar să se facă multe achiziții urgente din bani bugetului de stat.

În contextul crizei, autoritățile s-au confruntat cu provocările determinării stocurilor reale, planificării și procurării urgente a produselor medicale. Pentru a furniza rapid și în volumele necesare instituțiilor medicale și sanitare tot ce este necesar, au fost luate o serie de decizii.

Decizia nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale din Republicii Moldova a permis instituțiilor medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale să achiziționeze medicamente, alte consumabile medicale și dispozitive medicale necesare pentru prevenirea și combaterea infecției cu COVID-19:

 • desfășoară în mod independent proceduri de achiziții publice și încheie acorduri bilaterale de achiziții publice cu operatori economici (cu excepția Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate).

 • pragul pentru achiziții de valoare mică a fost mărit, astfel s-a permis achizițiile directe de până la 800.000 (opt sute de mii) lei inclusiv, fără taxa pe valoarea adăugată.

 • totodată decizia prevede, necesitatea raportării cu privire la procedurile desfășurate către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate pentru achiziții urgente i s-a permis:

 • utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

 • efectuarea plății în avans pentru achiziționarea de medicamente, echipamente de protecție

În pofida faptului că aceste decizii au simplificat și accelerat procedurile de achiziții, au apărut riscuri de utilizare netransparentă și ineficientă a banilor publici ai cetățenilor Republicii Moldova.

Datorită inițiativei Coaliția organizațiilor societății civile pentru respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei și consecințelor prognozate ale COVID-19 în Republica Moldova, deschiderea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova, în parteneriat cu Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate(CAPCS), date despre contracte au fost deschise, a fost stabilit un mecanism de transfer de date și a fost dezvoltată o platformă deschisă https://www.tender.health/  care permite analiza datelor privind achizițiile din sectorul sănătății pentru a combate COVID-19 în Republica Moldova.

La momentul publicării raportului, pe platforma https://www.tender.health/ , s-au acumulat date despre 5140 - contracte și facturi în valoare de 819564754,43 MDL (suma cu TVA). În cadrul contractelor încheiate au participat 324 cumpărători și 479 furnizori.

Platforma Tender.health folosește trei surse de date:

 1. Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate(CAPCS)

 2. Agenția Achiziții Publice(AAP)

 3. Grupul de lucru pentru achiziții în cadrul Proiectului Băncii Mondiale „Răspuns de urgență la COVID-19 în Republica Moldova”.

Pe baza datelor care au fost colectate pe platforma https://www.tender.health/ , am realizat aliatoriu analiza prețurilor la produsele medicale achiziționate urgent de către instituțiile medico-sanitare în perioada 23 martie - 31 decembrie 2020.

Link căntre analiza completă

Pentru analiza prețurilor, toate produsele au fost împărțite în categorii:

 

Fig. 1 Categoriile de produse achiziționate de Instituțiile medicale.

 

Achiziții de medicamente

În total pe perioada situației excepționale au fost procurate medicamente în sumă de 55 610 535,83 lei dintre care 27 213 111,86 lei au fost prin contracte bilaterale dintre instituția medicală și operatorul economic.

Fig. 2 Coraportul dintre achizițiile efectuate de CAPCS și IMSP

 

Trebuie remarcat faptul că în timpul stării de urgență în anul 2020, de asemenea au fost efectuate o serie de proceduri suplimentare de achiziții, organizate de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate pentru a oferi instituțiilor medicale publice medicamentele necesare.

Pentru a vedea diferența de preț, a fost luat un medicament aleatoriu din categoria comprimate, Azitromicină 500 mg.

În urma analizei se observă că cel mai mare preț este în prima perioadă a stării de urgență și anume lunile martie-aprilie 2020 unde prețul era de 20 - 22,42 lei. Tot în aceeași perioadă două instituții medicale au reușit să procure un preparat cu același DCI la prețul de 8,75 lei ceea ce este de aproximativ 2,5 ori mai mic. Totodată se observă în luna noiembrie o scădere considerabilă a prețului de aproximativ 3 ori decît în perioada incipientă a pandemiei (Tab. 1).

Tabel 1. Instituțiile medicale care au procurat preparatul medicamentos Azithromicynum 500mg, comprimate

Echipamente de protecție

Pe perioada situației excepționale instituțiile medicale au achiziționat echipamente de protecție în sumă de 76 062 793,73 lei.

Primii trei operatori economici care au contractat cele mai mari sume sunt: 

 1. Dita EstFarm S.R.L.  - 54 745 563,32 

 2. Lismedfarm S.R.L. - 8 425 154,18 lei

 3. Tehoptimed S.R.L. - 174 838 lei.

 4. Valoarea celorlalte contracte - 12.717.238,23

Fig. 3. Valoarea contractelor (pentru echipament de protecție) încheiate de agenții economici cu instituțiile medicale

Pentru analiză au fost luat poziția de Viziere/Ecrane de protecție, se observă o diferență extrem de mare în aceeași perioadă de timp martie – aprilie, prețul diferă de la 15 lei la 95 lei bucata. Ceea ce corespunde la o diferență de aproximativ 6 ori. Deci de 95 lei puteau fi cumpărate 6 viziere, dar nu 1 cu am eu prezentat unele instituții medicale.

https://lh4.googleusercontent.com/cBAYjhgI248-bgcWR99PmXyU4SYvXbvyUMv4LqWfTsyFtj9dgeIV7yqu_1jhao2kvJo4URrOruIdrAlwNHOSEWUE4zhUJgHoHB_YuDJvtnQmlQ2famjw0eb16XHS9RS__VSm8m1u

Fig. 4 Prețul vizierelor/ecranelor de protecție achiziționate de instituțiile medicale

Tab. 2 Contractele de achiziție încheiate pentru Viziere/Ecrane de protecție

Utilaj/Dispozitiv medical

Pe perioada anului 2020 sa achiziționat utilaj medical în sumă de 9 646 063,38 lei.

Unul din dispozitivele cele mai des întrebuințate pentru monitorizarea stării pacientului sunt termometrele medicale folosite pentru măsurarea temperaturii corpului uman. Se observă că cel mai mic preț este de 40 lei oferit de operatorul economic Natusana S.R.L  toate celelalte contracte au fost încheiate cu operatorul economic Tehoptimed S.A. care pe aceeași perioadă de timp a oferit o diferență de preț de la 45 lei la 75 lei.

https://lh5.googleusercontent.com/bAM0wH-I-qxFg8G0WX7zbd8CEFVEkCGdIaNsGwzo7i7p7NFn10rDhl1Wtw736cee3bR4-Tn1NOoaBFXcGyvKnnKVddJSpJdZmgW8CT2sGf2GTuOr_BIXgnszPWapcqd4Ddnats7f

Fig. 5 Prețul de achiziție a termometrelor  medicale

Tab. 3 Prețurile de achiziție la termometrele medicale   

Dezinfectant

Unul din cele mai solicitate dezinfectante în perioada pandemiei este produsul Formol-Cid în volume de 1 litru și 5 litri. Analizând prețul per litru pentru acest produs se observă o diferență de la 39,04 lei la 300 lei. Ținem să menționăm că cele mai exagerate prețuri au fost oferite de compania Wartung Special Chemicals SRL iar instituțiile care au oferit banii pentru acest produs sunt Centrele de Sănătate. De exemplu IMSP Centrul de Sănătate Mărăndeni dacă achiziționa la prețul mediu al produsului adică 80,725 lei atunci pentru 60 litri de dezinfectant achitau 4 843,5 lei în loc de 17 820 lei. Adică instituția avea o economie de 12 976,5 lei sau asigurau instituția medicala cu 220 litri de soluție dezinfectant suplimentar.

https://lh4.googleusercontent.com/nOQF4Z6zdl3bdCluadAJcqB02o8J6KUMAQNLtCIQhJJBlhRxmqbxhsWK294pxsQ8puzIICYYeohAz-8rUc4jfwPJ2s7vFhHHUzO3CQe0Ghqph4Qw8dzROMfmnm873Hd9CUaSTJ0w

Fig. 6 Prețul de achiziție a dezinfectantului Formol-Cid

https://lh5.googleusercontent.com/rTUT4AViC81i8SUlz_0LzWH189Z7MOOQYUGG-uhNFjkUk4KW8enApOBy6Zde0RD5stzuOfosp-cqQee96JPZEGPbX0hf5kaRC09tDj5DaUmuFw4ESKnndE6SvSdJpytRJnUvYO3O

Tab. 4  Prețurile de achiziție a unui litru de dezinfectant Formol-Cid

Concluzii: 

 1. Pe perioada anului 2020 toate achizițiile care au fost efectuate de instituțiile medicale au demonstrat că același bun a fost achiziționat cu un decalaj în prețul cu TVA, fiind achiziționată aproximativ aceeași cantitate și în aceeași perioadă de timp.

 2. Se observă lipsa negocierii prețului, ceea ce se demonstrează prin prețuri exagerat de mari contractate de unele instituții medicale.

 3. Lipsa concurenței pentru unele bunuri, se observă că un bun este oferit de cel mult doi sau trei operatori economici.

Recomandări:

 1. Stabilirea intervalului de preț de achiziție pentru fiecare bun care poate fi achiziționat de urgență în instituția medicală. Totodată publicarea achizițiilor de valoare mică în sistemul electronic de achiziții SIAR SAP(MTender), ceea ce va oferi o transparență mai mare și va fi posibil mai corect plafonarea prețului mediu.

 2. Implementarea catalogului electronic pe compartimente de medicamente, dispozitive medicale, echipamente de protecție, dezinfectanți, reactivi etc.

 3. Dezvoltarea modulului electronic de contractare.

 4. Întocmirea unei baze de date a operatorilor economici care operează cu bunuri medicale pe diferite categorii.

 5. Implementarea acordului cadru în domeniul medical.

 6. Identificarea mecanismelor de achiziții internaționale (platforme sau producători) pentru bunurile centralizate.

 

Link căntre analiza completă

Comunitatea terapeutica in Moldova - Positivepeople.md