img
ANUNȚ de angajare - medic ginecolog 18 Января 2023

# 05-CARITAS din 18.01.2023

A.O. „Inițiativa Pozitivă” în cadrul acordului de cooperare nr.2209131: NiN Ukrainian Refugee Support and Winterization Program in the Republic of Moldova, finanțat de Caritas Austria în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare din Austria (ADA) și fundația Nachbar in Not (NiN), intenționează angajarea unei persoane în calitate de medic ginecolog. Detalii  - Termenii de Referință atașați.

În acest context, invităm persoane interesate pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției vacante, expediind următoarele documente:
1) Cererea de participare la concurs cu menționarea postului solicitat/Scrisoarea de motivare;
2) CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, etc.);
4) Copiile diplomelor de studii şi calificare profesională;
5) Actele care atestă vechimea în muncă a candidatului.

Documentele solicitate pot fi transmise prin poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
E-mail: [email protected]. Tel. 068283969. În atenția dnei Railean Corina

Informații suplimentare referitoare la sarcinile alocată, va puteți adresa:
Ludmila Marandici, tel. 079708779
Termenul limită – 07 februarie 2023, ora 18:00.
Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).