img
A.O. „Inițiativa Pozitivă” a depus o cerere de chemare în judecată a companiei farmaceutice JANSSEN PHARMACEUTICA 14 Аprilie 2021

Astăzi, 14 aprilie 2021, A.O. „Inițiativa Pozitivă” a depus o cerere de chemare în judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Centru a companiei farmaceutice JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. (BE). În cererea sa, „Inițiativa Pozitivă” solicită anularea brevetelor acestei companii farmaceutice pentru medicamentul bedaquilina pe teritoriul Republicii Moldova.

Pentru a determina brevetabilitatea obiectelor brevetelor, a fost efectuat un studiu de către un specialist calificat în domeniul chimiei și proprietății intelectuale, ale cărui argumente și concluzii sunt conținute în cererea de chemare în judecată.

Problema disponibilității bedaquilinei a fost ridicată în toată regiunea Europei de Est și a Asiei Centrale din cauza monopolului care a creat prețuri ridicate pentru acest medicament. Republica Moldova nu face excepție în acest sens. În țara noastră, este brevetul pentru bedaquilină este valabil până în 2028. Însă, brevetul pentru substanța chimică propriu-zisă, care constituie o inovație și o invenție, este valabil până în 2023. Producătorul, dorind să mențină monopolul și prețurile ridicate, adăugând substanțe chimice deja existente, a extins în mod artificial brevetul până în 2028. Astfel, Moldova este nevoită să cheltuiască o cantitate imensă de resurse din bugetul de stat încă 5 ani, în timp ce aceste fonduri ar putea acoperi alte nevoi vitale din domeniul sănătății publice.

De aceea, la 2 aprilie 2021, în cadrul ședinței online a Grupului tehnic de lucru pentru tuberculoză, s-a popus dezvoltarea un mecanism de achiziții competitiv de două nivele, precum și de a include reprezentanții societății civile în cadrul grupul tehnic de lucru privind achizițiile preparatelor antituberculoase, de a iniția procesul de contestare a brevetelor pentru preparatul bedaquilina.

Anterior, organizațiile publice din Belarus (РОО «Люди Плюс»), Kazahstan (ОФ Answer) și Kârgâzstan (Ассоциация «Партнерская сеть») au contestat deja brevetul 017091, care protejează preparatul bedaquilina ("Sirturo"), care este utilizat pentru tratarea tuberculozei multirezistente la medicamente (MDR-TB).

De asemenea, organizația internațională non-profit «Врачи без границ» a lansat un protest internațional împotriva prețurilor ridicate la medicamentul Sirturo (bedaquilina). Activiștii cer ca costul tratamentului cu Sirturo să fie redus la 1 dolar SUA pe zi.

Comunitatea terapeutica in Moldova - Positivepeople.md