img
Consultări publice asupra Conceptului Programului pentru o guvernare deschisă 29 Аprilie 2021

Cancelaria de Stat anunță inițierea procesului de elaborare a Programului pentru o guvernare deschisă pentru anii 2021-2024.

Conceptul Programului este elaborat de Cancelaria de Stat în conformitate cu prevederile supct. 3, pct. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.

Comitetul de Coordonare pentru guvernare deschisă, constituit la 13 Aprilie 2018 (Ordin 305-A), are rolul de coordonarea procesului de elaborare și consultare a Planurilor Naționale de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă, angajament asumat de Republica Moldova in calitate de țară membră a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership).

Prin aprobarea și implementarea Programului vizat, Guvernul Republicii Moldova reafirmă angajamentele cu privire la respectarea principiilor de bază ale Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă. 

Scopul proiectului este consolidarea unei guvernări transparente, responsabile și eficiente prin îmbunătățirea proceselor decizionale, participative și a dialogului cu cetățenii, iar prin intermediul acestuia, Guvernul urmărește identificarea soluțiilor pentru sporirea accesului la informații, promovarea transparenței sectorului public, asigurarea luptei împotriva corupției și încurajarea participării cetățenilor în actul de guvernare. Proiectul urmează a fi elaborat și aprobat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.

Puteți alege una din următoarele opțiuni de participare in consultări pe marginea acestui Concept:

  • O1: Propunerile și recomandările pot fi inserate direct in documentul conceptului, disponibil in format google doc.

  • O2: Propunerile și recomandările pot fi transmise până la data de 4 mai 2021, persoanei de contact: Natalia Cristian, consultant principal, Direcția coordonare politici și priorități, Cancelaria de Stat, e-mail: [email protected]

  • O3: Puteți alege să completați Chestionarul in format Google Forms.

Propunerile se acceptă pină la data de 14 Mai 2021.

Comunitatea terapeutica in Moldova - Positivepeople.md