img
Coronavirusul în pentineciare: cum sunt protejați deținuții 13 Martie 2020

Conform ordinului Ministerului Justiției nr.50 din 12.03.2020 Cu privire la instituirea regimului special în cadrul sistemului administrației penitenciare și ordinul ANP nr.119 din 12.03.2020 Cu privire la organizarea procesului de prevenire și combaterea infecției cu Coronavirus de tip nou (2019-nCoV) în sistemul administrației penitenciare, în toate instituțiile de detenție din țară se întreprind următoarele măsuri:

  • se instituie regimul special în cadrul sistemului administrației penitenciare până la 23.03.2020;
  • se instituie carantină în instituțiile subordonate sistemului administrației penitenciare;
  • se suspendă vizitele și întrevederile;
  • se interzic transferurile deținuților la cererea personală, cu excepția internării în cadrul spitalului penitenciar și în instituțiile medico-sanitare publice;
  • se suspendă organizarea audiențelor la sediul ANP și în instituțiile subordonate până la 23 martie 2020;
  • se interzice transmiterea în instituțiile penitenciare a pachetelor cu provizii și a coletelor de către persoanele care au febră sau alte semne vădite de viroză;
  • evitarea supraaglomerărilor în rândul deținuților și a personalului;
  • suplinirea stocurilor de echipament (măști de protecție, termometre electronice multifuncționale, etc.), medicamente, preparate biodistructive;
  • persoanele cu drept de acces au obligația de a completa un chestionar în incinta punctului de control, în restul instituțiilor din cadrul sistemului administrației penitenciare inclusiv Administrația Națională a Penitenciarelor chestionarul se va completa la intrarea în sediu.
  • desfășurarea orelor informative cu persoanele private de libertate privind conștientizarea riscurilor asociate infecției Coronavirus de tip nou și a comportamentului preventiv necesar a fi adoptat în vederea prevenirii oricărei situații de risc, etc.

În ceea ce privește măsurile dispuse pentru prevenirea expunerii angajaților și la eventuale situații de risc, aceștia sunt informați continuu cu privire la evoluția situației și a măsurilor cu caracter preventiv implementate.

 

La moment, sistemul administrației naționale a penitenciarelor nu înregistrează cazuri de îmbolnăviri cu virusul COVID-19.

Sursa

Comunitatea terapeutica in Moldova - Positivepeople.md