img
Guvernul a aprobat Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 24 Februarie 2022

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, precum și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. Până în anul 2025, în urma implementării Programului, se propune atingerea mai multor rezultate, printre care reducerea incidenței tuberculozei cu 50% și a mortalității cu 75% comparativ cu anul 2015. La fel, este prevăzută majorarea ratei de vindecare în rândul pacienților, îmbunătățirea accesului la diagnostic și tratament pentru toți cetățenii. Transmite MSRM.

Programul include șapte obiective prioritare, inclusiv asigurarea accesului universal la screening sistematic al contacților și grupurilor cu risc sporit la tuberculoză; la diagnostic precoce și la testele de sensibilitate la medicamente, inclusiv utilizarea testelor rapide; la tratament de calitate și îngrijiri continue, prin abordare individuală și în baza necesităților a fiecărei persoane. Documentul mai prevede asigurarea continuității serviciilor medicale, gestionarea maladiilor și problemelor social-economice conform nevoilor personale; extinderea tratamentului preventiv al tuberculozei; consolidarea abordării individuale, sensibile la gen și bazate pe drepturile omului pentru a crea un răspuns eficient și durabil la tuberculoză; consolidarea capacității naționale de cercetare și inovare.

Consiliile municipale Chișinău, Bălți și consiliile raionale urmează să elaboreze, aprobe și asigure realizarea programelor teritoriale de răspuns la tuberculoză în baza Programului național. Precizăm că aplicarea acestuia va fi monitorizată de Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei.

Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 va fi implementat din mijloacele financiare aprobate anual în bugetul public național, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare, inclusiv din resursele grantului oferit din partea Fondului Global. În acest scop se prevede un buget total de peste 1,3 miliarde de lei.

În Republica Moldova, tuberculoza rămâne una dintre problemele prioritare de sănătate publică, iar progresele privind prevenirea și tratarea tuberculozei au fost grav afectate de pandemia COVID-19. Astfel, în perioada martie – decembrie 2020, datele arată o reducere cu peste 38% a notificării cazurilor de tuberculoză în țara noastră. În acest condiții, au fost ajustate practicile de prestare a serviciilor pentru persoanele diagnosticate cu această maladie, inclusiv prin implementarea și extinderea tratamentului video-asistat, utilizarea regimurilor scurte de tratament și a schemelor terapeutice cu preparate non-injectabile.

Comunitatea terapeutica in Moldova - Positivepeople.md
Articole similare