img
În primul rând prevenirea și sprijinul, abia apoi, urmărirea penală și pedeapsa 17 Februarie 2021

Astăzi în incinta Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul unei conferințe de presă, a fost prezentată o nouă soluție tehnologică, destinată să mărească nivelul de eficiență al oamenilor legii. Police Assistant este o aplicație mobilă concepută pentru a ajuta colaboratorii de poliție să ofere asistență persoanelor care aparțin unor grupuri-cheie vulnerabile la HIV.

Aplicația îi va ajuta pe colaboratorii organelor de drept:​

  • să aibă la îndemână instrucțiunile de acțiune;
  • să fie în siguranță și să își protejeze sănătatea în timpul reținerilor sau perchezițiilor;
  • să redirecționeze persoanele din grupurile de risc către structurile, care la rândul lor le pot oferi asistența necesară în timp util.

La conferința de presă au participat reprezentanți ai Ministerului de Afaceri Interne și ai subdiviziunilor sale, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Asociației Obștești „Inițiativa Pozitivă”.

„Angajații MAI și ai subdiviziunilor sale sunt cel mai adesea în prima linie de confruntare a multor crize din societate, chiar și atunci când astfel de crize nu intră direct în competența responsabilităților lor funcționale, cum ar fi, de exemplu, actuala pandemie COVID-19. Instrucțiunile existente și cele ce urmează a fi aprobate constau în reglementarea intervenției angajaților MAI în prevenirea și controlul maladiilor transmisibile, inclusiv infecției HIV, tuberculozei, hepatitelor virale si COVID-19, în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare, precum și asigurarea securității ocupaționale în exercitarea atribuțiilor funcționale. În această ordine de idei, astăzi oficializăm și inițiem în premieră un mecanism de referire a persoanelor din grupul cu risc sporit de infectare la servicii de tratament, suport și reabilitare”, a declarat Cornel Lebedinschi, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne.

„Reprezentanții organelor de drept, în activitatea lor zilnică, întâlnesc oameni din diferite straturi ale populației, inclusiv grupuri de risc, care au nevoie de asistență calitativă și, de regulă, multidisciplinară. Încredințând polițiștilor această sarcină destul de dificilă, și anume introducerea abordărilor comunitare, pentru noi a fost foarte important să oferim agajaților MAI instrumente care îi vor ajuta. Aplicația Police Assistant este exact un astfel de instrument. Această aplicație va permite oricărui colaborator, în orice moment, să aibă acces la informații importante care îl vor ajuta: să reacționeze corect și profesional în situații dificile, să se protejeze, precum și să își evalueze nivelul de cunoștințe în domeniul maladiilor comunicabile și lucrului cu grupurile-cheie ale populației și, cel mai important, să redirecționeze ușor și rapid reprezentanții acestor categorii către serviciile necesare", a spus Ruslan Poverga, director general AO „Inițiativa Pozitivă”.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că organele de drept și-au schimbat radical strategia, precum și metodele de îndeplinire a atribuțiilor sale în decursul ultimelor 10 ani. Aceste schimbări sunt rezultatul introducerii abordărilor comunitare în activitățile oamenilor legii. Conceptul abordărilor comunitare presupune apropierea ofițerilor de poliție de comunitățile locale și de problemele acestora.

”Subliniind importanța consolidării participării comunităților și organizațiilor societății civile în protejarea drepturilor persoanelor dependente de droguri, celor care trăiesc cu HIV, precum și altor categorii de populație-cheie la nivel de țară, promovând incluziunea socială și toleranța-zero față de discriminare și stigmatizare a persoanelor vulnerabile, atestăm necesitatea fortificării relațiilor de cooperare reciprocă. Organizațiile societății civile joacă un rol important în prevenirea, asigurarea accesului la diagnostic, tratament și îngrijire de înaltă calitate pentru bolile asociate consumului de droguri, bolile infecțioase transmisibile (Tuberculoza (TB), infecția HIV şi Hepatitele virale (HV), înregistrând o contribuție semnificativă la implementarea cu succes a obiectivelor programelor de asistență medicală și la soluționarea factorilor sociali determinanți ai stării de sănătate. Principiul fundamental care a stat la baza acestei cooperări este respectarea și asigurarea dreptului la sănătate”, a spus Ion Țurcanu, șef al Direcției investigații infracțiuni legate de droguri al Inspectoratului Național de Investigații al IGP.

Activitatea comunitară a poliției este definită ca o politică și o strategie care vizează un control mai bun și mai eficient al criminalității, îmbunătățirea calității vieții comunităților prin îmbunătățirea serviciilor poliției.

„Sperăm că datorită acestei aplicații comunicarea dintre angajații organelor de drept și persoanele din grupurile vulnerabile la HIV va atinge un nivel mai înalt și va contribui la sporirea calității serviciilor oferite comunității de către poliție”, a spus Alexandru Cocîrță, coordonator programe UNDP.

Această abordare își propune să schimbe percepția publică a poliției, de la o structură care aplică pedeapsa la una care, în primul rând, are grijă de cetățean. Poliția trebuie să fie vizibilă și accesibilă publicului, să cunoască societatea și să îi fie cunoscută și să răspundă necesităților și problemelor. Pentru a ajuta ofițerii de poliție să îndeplinească o sarcină atât de dificilă, dar extrem de importantă, a fost elaborată aplicația mobilă Police Assistant.

„Într-adevăr, în decursul îndeplinirii funcțiilor noastre de serviciu, noi ne ciocnim cu foarte multe cazuri de consum sau comercializare de droguri și o astfel de aplicație va fi un mare ajutor și un adevărat ghid pentru colaboratorii noștri. Acum vom putea interacționa mai eficient cu comunitățile și aborda mai complex această problemă”, a declarat Dumitru Scurtu, colonel, șef al Direcției Management Operațional al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI.

Aplicația Police Assistant a fost elaborată în cadrul proiectului implementat de Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliție din Republica Moldova, Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) și Programul Comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS) cu sprijinul Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Comunitatea terapeutica in Moldova - Positivepeople.md