img
Încă un pas spre servicii medicale incluzive 22 Iulie 2020

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova a pronunțat decizia în cauza unui deținut, căruia i-a fost refuzată asistența medicala la o clinică privată.

În cadrul examinării cauzei au fost audiați în calitate de martori reprezentanții A.O. „Inițiativa Pozitivă”, care au participat nemijlocit la organizarea serviciilor medicale pentru beneficiar, și avocatul Andrei Lungu.

Consiliul a admis integral plângerea înaintată și a constatat faptele expuse în petiție ca fiind discriminare pe criteriu de statut social (persoană deținută) în acces la servicii de asistență medicală. 

„Această decizie joacă un rol semnificativ în asigurarea accesului liber la asistență medicală pentru toate categoriile populației, indiferent de statut social.”, a menționat avocatul Andrei Lungu.

Ulterior, Consiliul va întocmi în privința reclamatului un proces verbal de constatare a contravenției prevăzută la art. 711 Cod Contravențional, copii ale Deciziei fiind expediate Agenției Naționale pentru Acreditare în Domeniul Sănătății și Asistenței Sociale și Uniunii Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova. 

Pronunțarea Deciziei a avut loc în regim online.

 
Comunitatea terapeutica in Moldova - Positivepeople.md