img
CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE pentru poziția de specialist în Monitorizare și Evaluare 09 Ianuarie 2023

# 01-CF/ADVOC din 09.01.2023

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” în cadrul contractului de finanțare Nr.CF/ADVOC – IP/2021/21 din 01.04.2021, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, proiectul Susținerea mobilizării sociale а comunităților persoanelor afectate sau în risc de infecție și organizațiile societății civile active în controlul HIV/SIDA, în cadrul grantului „Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității SIDA în Republica Moldova, 2021–2023” (Grant MDA-C-PCIMU), intenționează contractarea unei persoane fizice în calitate specialist în Monitorizare și Evaluare.

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” invită pe cei interesați pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției menționate mai sus. Persoanele fizice sunt invitate să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile solicitate.
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în „Termenii de Referință” care pot fi accesați la acest link. 

Candidații vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Curriculum Vitae (CV) actualizat, precum și alte materiale de suport pot fi trimise prin e-mail sau poștă până la termenul limită de 18 ianuarie 2023, ora 18:00 la adresa: 
Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” 
MD 2048 mun. Chișinău, str. Independenței, 6/2 (subsol)
Tel.: 022 00 99 74 
Fax: 022 66 38 50
Email: [email protected]

Pentru informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteți adresa:
Serghei CRAVETI, 
Coordonator programe, AO „Inițiativa Pozitiva”
Tel.: 022 00 99 74

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.