img
CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE - servicii de consultanță pentru realizarea unei campanii Promo NFT 16 Martie 2023

# 17-UNAIDS din 16.03.2023

A.O. „Inițiativa Pozitivă” în cadrul acordului de cooperare Agreement for Financial Contribution din 05.10.2022, pentru realizarea proiectului Better care for refugees from the KAP community and from other groups at high risk, acord de colaborarea semnat între UNAIDS și A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea proiectului și a documentației tehnice privind realizarea unei campanii de marketing în domeniul web3.
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în Termenii de Referință ce sunt atașați.

În acest context, invităm consultanții eligibile (persoane juridice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus. 
Consultanții interesați trebuie să furnizeze scrisoarea de intenție și CV-ul actualizat cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare etc.).

Consultantul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime de calificare:
- Consultant cu specialiști în echipă cu cel puțin trei ani de activitate pe piața din Republica Moldova; 
- Consultant cu specialiști în echipă specializați în prestarea serviciilor de Marketing Digital; 
- Consultant cu specialiști în echipă specializați în prestarea serviciilor de consultanță în elaborarea de soluții IT de sisteme complexe, inclusiv soluții din domeniul Blockchain/NFT;
- Experiență în elaborarea și implementarea a cel puțin o campanie de marketing în domeniul web3, cu utilizarea NFT;
- Experiență în elaborarea și implementarea a cel puțin un produs în domeniul blockchain;
- Experiență în elaborare de designului și branding;
- Cunoașterea avansată limbilor română, rusă și engleză;
- Capacitatea de elaborare și implementare a soluțiilor complexe in domeniul Marketingului Digital.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2016 și 1 august 2018.

Documentele de suport împreună cu CV-ul pot fi transmise prin poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
E-mail: [email protected]
Termenul limită - 23 martie 2023, ora 18:00.

CV-urile vor fi evaluate comparând şi verificând calificarea şi experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Informații suplimentare referitoare la procedura de depunerea dosarului, vă puteți adresa:
Railean Corina, tel. 068283969

Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).

*Datele cu caracter personal vor fi preluate de către Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” exclusiv în scopul și procesul contractării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe.