img
CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE - servicii de consultanță juridică pentru îmbunătățirea bazei normative referitoare la HIV 20 Маi 2022

Nr:18_IP/ din 20.05.2022

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” - o asociație nonguvernamentală, necomercială și apolitică, în cadrul contractului de finanțare Nr.CF/ADVOC – IP/2021/21 din 01.04.2021, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, proiectul Susținerea mobilizării sociale а comunităților persoanelor afectate sau în risc de infecție și organizațiile societății civile active în controlul HIV/SIDA, în cadrul grantului „Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității SIDA în Republica Moldova, 2021–2023” (Grant MDA-C-PCIMU), intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță juridică pentru îmbunătățirea bazei normative referitoare la HIV. Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în Termenii de Referință ce sunt atașați.

În acest context, invităm consultanții eligibili (persoane fizice sau juridice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus. 
Consultanții interesați trebuie să furnizeze CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.). 

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare):
(i) Experiență generală (30 puncte)
- Studii: superioare, de licență în drept. Certificat de absolvire/participare la cursuri în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj;
- Experiență  profesională: minim 3 ani de experiență profesională în domeniu elaborării legilor, politicilor și documentelor de reglementare sau în serviciul public. Experiența de lucru în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va constitui un avantaj.

(ii) Corespunderea pentru sarcină (60 puncte)
- Cunoștințe și experiență în domeniu cadrului normativ național și a standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului și nediscriminării, dreptului la sănătate;
- Cunoștințe și experiență în jurisprudența CEDO, Curții Constituționale, Curții Supreme de justiție în domeniu; 
- Cunoștințe și experiență în cadrul normativ cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA, Modul de elaborare a propunerilor de modificare a cadrului normativ;
- Experiență de lucru cu populațiile chei.

 (iii) Limba și experiența relevantă (10 puncte) 
- Cunoașterea fluentă a limbilor româna și rusă, dar și cunoașterea unei limbi de circulație internațională (la nivelul B1);
- Abilități bune de comunicare și analitice;
- Abilități de realizare a sarcinilor de complexitate medie în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; 
- Abilități de expertizare şi definitivare a proiectelor de acte legislative/normative; 
- Abilități de munca în echipă;
- Cunoștințe de operare cu calculatorul (Word, Excel).

Consultantul (persoane fizice sau juridice) va fi selectat în conformitate cu metoda „Consultants Qualification” stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisorile de Intenții împreună cu CV-ul companiei pot fi transmise prin  poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
Tel.: /+373/ 22 00-99-74 E-mail: [email protected]

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:
Serghei CRAVEȚI, tel. 069938400

Termenul limită - 30 mai 2022, ora 16:00.

Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).