img
CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE - serviciilor de consultanță pentru elaborarea programelor de instruire 23 Septembrie 2022

Nr: 47_IP/ din 23.09.2022

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” - o asociație nonguvernamentală, necomercială și apolitică, în cadrul acordului de donații „# PiN СOVID-19 / 001-2022”, ca și parte a  acordului „Eastern Partnership – COVID-19 Solidarity Programme”, cu finanțare din partea Comisiei Europene, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță privind elaborarea programului de instruire în dezvoltarea abilităților digitale de bază, elaborarea metodologiei de instruire, curriculei, materialelor pentru cursanți (persoane private de libertate).
În acest context, invităm consultanții eligibili (persoane fizice sau juridice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate în Termenii de Referință atașați. 
Consultanții interesați trebuie să furnizeze CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.). 

Consultantul (persoana fizică sau juridică) va fi selectat în conformitate cu metoda „Consultants Qualification” stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisorile de Intenții împreună cu CV-ul pot fi transmise prin poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
Tel.: /+373/ 22 00-99-74 E-mail: [email protected]

Informații suplimentare referitoare la sarcinile alocată, va puteți adresa:
Ina VUTCARIOV, tel. 022 00 99 74

Termenul limită - 30 septembrie 2022, ora 18:00.