img
CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE - serviciilor de consultanță (persoană fizică) în dezvoltarea instrumentelor de auto-screening în materie de sănătate mintală pentru refugiații din grupul KAP 20 Маi 2022

Nr:16_IPdin 06.05.2022 (extindere termen limită din 20.05.2022)

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” - o asociație nonguvernamentală, necomercială și apolitică, în cadrul proiectului “Support and emergency humanitarian assistance to PLWH and affected populations refugees from Ukraine fleeing to Republic of Moldova”, Contract de Sub - Grant nr. 22.236.01, semnat la data de 01 aprilie 2022 între Global Network of People living with HIV (GNP+) și A.O. “Inițiativa Pozitivă”, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță (persoană fizică) în dezvoltarea instrumentelor de auto-screening în materie de sănătate mintală pentru refugiații din grupul KAP.  Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în Termenii de Referință ce sunt atașați


În acest context, invităm consultanții eligibili (persoane fizice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus. 
Consultanții interesați trebuie să furnizeze CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.). 

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare):
(i) Experiență generală (30 puncte)
- Studii: superioare, de masterat în psihologie. Studiile post-universitare vor constitui un avantaj;
- Experiență  profesională: minim 3 ani de experiență în consiliere, diagnosticare, supervizare.

(ii) Corespunderea pentru sarcină (60 puncte)
- Cunoștințe și experiență în domeniul lucrului cu persoane aflate în criză; Experiență de lucru cu refugiații va constitui un avantaj; 
- Experiență de lucru cu beneficiari ai comunității KAP;
- Experiență demonstrată în elaborarea de instrumente de evaluare a stării psihologice.

 (iii) Limba și experiența relevantă (10 puncte) 
- Cunoașterea fluentă a limbilor româna și rusă, dar și cunoașterea unei limbi de circulație internațională (la nivelul B2);
- Abilități de munca în echipă;
- Cunoașterea computerului.

Consultantul (persoana fizică) va fi selectat în conformitate cu metoda „Consultants Qualification” stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisorile de Intenții împreună cu CV-ul companiei pot fi transmise prin  poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
Tel.: /+373/ 22 00-99-74 E-mail: [email protected]
Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:
Ina VUTCARIOV, tel. (+373) 69118842

Termenul limită - 27 mai 2022, ora 16:00.

Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).