img
Peste 27 000 de persoane așteaptă de ani buni servicii de asistență și suport 21 Iunie 2022

Peste 27 000 de persoane așteaptă de ani buni servicii de asistență și suport, și umanizarea politicilor antidrog

Azi, 21 iunie, asociațiile obștești active în domeniul antidrog și comunitățile persoanelor afectate de consumul și dependența de droguri, au solicitat autorităților să revizuiască politicile naționale antidrog, pentru respectarea drepturilor omului și asigurarea accesului la servicii de tratament și reabilitare. Manifestația a avut loc la ora 11.00, în fața sediului Ministerului Justiției, și la ora 12.00, la Casa Guvernului.

Deși, pe parcursul ultimilor ani, autoritățile au operat mai multe modificări în domeniul reglementării drogurilor, Moldova rămâne, în continuare, o țară în care pedepsele asociate consumului de droguri și altor acțiuni adiacente sunt  aspre, soldate inclusiv cu pedepse de privațiune de libertate.

Republica Moldova și-a asumat și o Strategie Națională Antidrog pentru anii 2020-2027, dar care nu are suport financiar și a cărei implementare nu este posibilă pentru că nu există un plan de acțiuni corespunzător. Spre deosebire de majoritatea țărilor europene, care deja au pus în aplicare alternative la politicile de droguri dure și represive, în țara noastră, rata de încarcerare a consumatorilor de droguri  rămâne extrem de înaltă - din totalul infracțiunilor asociate drogurilor înregistrate în anul 2020 - 624 de dosare au fost inițiate în baza Art.217 din Codul penal - „Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau a analogilor acestora fără scop de înstrăinare”, ceea ce constituie de 62,2% din infracțiunile domeniului indicat.

În baza acestui articol, de regulă, sunt pedepsite persoanele care consumă, dar nu cei care comercializează, produc sau transportă droguri. De peste 10 ani, organizațiile active în domeniul antidrog, cu susținerea Fundației Soros Moldova, promovează umanizarea legislației naționale, renunțarea la practicile represive în raport cu consumatorii de droguri și aplicarea metodelor alternative de tratament și suport. Persoanele care consumă droguri au nevoie de tratament și ajutor din partea autorităților, dar nu de pedepse penale.

Programele adresate consumatorilor de droguri, sporirii accesului la servicii de sănătate și sociale pentru acest grup sunt finanțate, de regulă, din resursele donatorilor externi, actualmente Fondul Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei. În prezent, sunt puține perspective ca aceste programe să dureze sau să fie preluate de autorități.

Persoanele consumatoare și dependente de droguri nu se regăsesc în lista beneficiarilor de asistență socială în Moldova și nu beneficiază de asistență specializată. Doar șapte localități din țară implementează tratamentul farmacologic cu opioide la nivelul instituțiilor de asistență medicală specializată de ambulator. Este demonstrat că asistența comprehensivă oferită persoanelor dependente de droguri este cea mai potrivită abordare pentru reducerea efectelor sociale nefaste a consumului de droguri injectabile.

În Moldova funcționează doar un singur centru de reabilitare finanțat din buget, deși în țara noastră sunt peste 27000 de persoane consumatoare și dependente de droguri. Această situație este tolerată în condițiile în care:

  • aproape 3 ani de zile sunt sistate ședințele Comisiei Naționale Antidrog;
  • nu sunt formulate și finanțate acțiunile Strategiei naționale antidrog;
  • nu este revizuită legislația punitivă și care a fost demonstrată drept neeficientă;
  • nu există servicii de asistență în toate raioanele;
  • activitatea asociațiilor obștești este pusă în pericol de sistarea finanțării din exterior și limitată în timp.

Cincisprezece asociații obștești și reprezentanți ai comunității persoanelor consumatoare și dependente de droguri vor bate la ușa Ministerului Justiției și a Guvernului Republicii Moldova pentru a solicita acțiuni prompte și imediate, în conformitate cu mandatele pe care le dețin.