img
Campania națională "Vocea Comunităților contează" 27 Noiembrie 2023

Lumea poate pune capătul epidemiei de SIDA dacă comunitățile vor conduce această luptă. Organizațiile comunitare ale persoanelor care trăiesc cu HIV, sau sunt afectate de el, sau sunt expuse riscului de infectare cu HIV, se află în prima linie a epidemiei. Comunitățile leagă oamenii cu servicii de sănătate publică, creează încredere, inovează, monitorizează politicile și furnizarea de servicii și îi responsabilizează pe furnizorii de servicii.

În perioada 27 noiembrie - 20 decembrie, Asociația Obștească "Inițiativa Pozitivă", cu eforturile de colaborare ale membrilor și partenerilor din diferite regiuni și cu suportul financiar al organizațiilor precum IP UCIMP DS și UNAIDS Moldova, va organiza campania socială “Vocea Comunităților contează” pentru a marca Ziua Mondială de luptă împotriva SIDA, subliniind importanța aportului comunităților în lupta împotriva HIV și creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la HIV/SIDA.

Epidemia de HIV/SIDA rămâne o provocare constantă pentru Moldova, cu un accent deosebit pe populațiile cheie afectate de epidemie. Stigmatizarea și discriminarea persistente împotriva persoanelor care trăiesc cu HIV rămân bariere formidabile, afectând negativ eforturile de prevenire, testare, tratament și îngrijire. Acestea duc la întârzieri în diagnosticare și inițierea tratamentului, precum și la un risc crescut de transmitere a HIV în cadrul comunităților.

Campania dedicată Zilei Mondiale împotriva SIDA este un apel la acțiune pentru a împuternici comunitățile și a le ajuta să conducă lupta. În 2023, Ziua Mondială împotriva SIDA își propune să evidențieze faptul că realizarea întregului potențial al conducerii comunității locale în răspunsul la SIDA necesită:

  • Participarea comunității la nivel de conducere trebuie să fie integrată în toate planurile și programele de răspuns la HIV, precum și în elaborarea, bugetarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea acestor planuri și programe. "Nimic pentru noi fără noi."
  • Participarea comunității la nivel de conducere trebuie să fie finanțată și sprijinită în mod complet și solid pentru a asigura extinderea necesară a răspunsului la HIV. "Continuarea epidemiei de SIDA este mai costisitoare decât stoparea ei."
  • Toate barierele care împiedică comunitățile să joace un rol principal în acest proces trebuie înlăturate. Pentru a consolida răspunsul global la HIV, este necesar un mediu juridic și de reglementare favorabil care să ajute comunitățile să joace un rol mai important în furnizarea de servicii HIV, să promoveze societatea civilă și să protejeze drepturile tuturor, inclusiv ale populațiilor marginalizate. " Înlăturați legile care dăunează, adoptați legi care dau putere."

Inițiativele și manifestările desfășurate cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva SIDA oferă o oportunitate de sensibilizare a opiniei publice cu privire la impactul continuu al epidemiei de HIV/SIDA în Moldova și promovarea unui acces mai larg la prevenție, testare, tratament și îngrijire HIV pentru toate persoanele, indiferent de mediul sau circumstanțele în care se află.

Comunitatea terapeutica in Moldova - Positivepeople.md
Articole similare