img
Programul municipal HIV/SIDA și ITS 2022-2025 22 Iulie 2022

Programul municipal de prevenire și control al infecţiei HIV/SIDA și ITS pentru anii 2022-2025, (denumit în continuare PM) este un document de politică pe termen mediu care acoperă priorităţile Consiliului muncii

Infecția HIV/SIDA, ITS si co-infecţiile tuberculoza şi hepatitele virale B, C sunt o prioritate pentru sănătatea publică în mun. Chişinău şi la nivel naţional. Acestea afectează nu doar sectorul medical, dar și aspectele sociale şi economiceб dezvoltarea etc., deoarece sunt complexe şi au un impact asupra tuturor componentelor societăţii.

Conform ultimelor estimări (martie 2020) efectuate în colaborare cu Programul Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS), în Chișinău există aproximativ 2 477 de persoane seropozitive, ceea ce reprezintă 16% din totalul estimat de 14 589 de persoane seropozitive din țară. În același timp, în Chișinău există o concentrație mare de persoane din populațiile cheie vulnerabile la HIV.

Programul municipal este alinia la cele trei direcții strategice ale Programului Naţional, de asemenea şi la obiectivele și intervenţiile grantului Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei acordat Republicii Moldova

  1. Reducerea cazurilor noi de HIV;
  2. Creşterea accesului la îngrijiri medicale 90/90/90* şi îmbunătăţirea indicatorilor de sănătate a persoanelor care trăiesc cu HIV;
  3. Asigurarea gestionării eficiente a PM, prin consolidarea sistemului de s sănătate, inclusiv furnizarea de informaţii strategice în timp util şi de calitate înaltă.

*90% dintre persoanele cu HIV ar trebui să fie conștiente de statutul lor pozitiv. Dintre acestea, 90% ar trebui să primească tratament antiretroviral specific. Terapia oferită ar trebui să fie eficientă în 90% din cazuri. Dacă obiectivul strategiei este atins, răspândirea HIV poate fi oprită.

Programul municipal va contribui la eforturile de realizare a obiectivului de dezvoltare durabilă și la realizarea progresivă a dreptului la sănătate pentru toți, îmbunătățind astfel bunăstarea populației și realizând o societate fără HIV. O societate în care toți oamenii, indiferent de sex, vârstă, origine sau orice alt criteriu, au acces la prevenire, tratament și îngrijire și pot astfel să ducă o viață împlinită.

Obiectivul general al Programului municipal (2022-2025) este de a reduce la minimum consecințele epidemiei de HIV şi ITS prin reducerea transmiterii și seroprevalenteri infecţiei, în special în grupurile cheie de populaţie. Scopul este de a răspunde la infecția HIV în mod eficient, în bază de dovezi şi de a implementa măsuri coordonate, cuprinzatoare si de calitate înaltă pentru prevenire,  tratament şi îngrijire, precum și mobilizarea și sensibilizarea grupurilor cheie și a populatiei generale despre SIDA, şi introducerea efectivă a problemelor asociate cu HIV în toate sectoarele.

Costul estimat al programuluji municipal de prevenire si contrul HIV/SIDA/ITS pentru 2022-2025

Toate detaliile Programului municipal de prevenire și control al HIV/SIDA și ITS 2022-2025 pot fi găsite aici.

Comunitatea terapeutica in Moldova - Positivepeople.md
Articole similare