img
Statutul HIV nu mai este un obstacol pentru adopția copiilor în Republica Moldova 24 Decembrie 2020

La începutul acestei săptămâni, pe data de 22 decembrie 2020, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a emis un ordin cu o semnificație deosebită, care asigură dreptul la adopție, tutelă și curatelă a unei persoane cu statut HIV-pozitiv. Acum este interzis refuzul unei persoane de a deveni părinte adoptiv, tutore sau curator din motiv că este seropozitivă. Aceasta este o victorie importantă în procesul de eliminare a discriminării din societatea noastră și asigurarea dreptului fiecărui om la familie, la o viață fericită indiferent de statutul său HIV.

„Politicile promovate de minister au la bază principiul nondiscriminării. Nici o persoană nu trebuie să fie discriminată, indiferent de statut, de gen sau de starea de sănătate. Fiecare persoană are dreptul la sănătate, educație, familie, la muncă. O astfel de societate trebuie să consolidăm în Republica Moldova. Mulțumesc echipei A. O Inițiativă Pozitivă pentru colaborare și munca în echipă, astfel încât drepturile persoanelor cu statut HIV - pozitiv să fie respectate”, a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

„Discriminarea este principala forță motrice a epidemiei HIV. Anume din acest motiv, legile și actele normative din domeniul discriminării necesită o atenție specială și o revizuire. Sunt mândru că în 2020 am reușit să depășim încă o barieră discriminatorie. De acum înainte, orice persoană seropozitivă, orice cuplu discordant poate efectua adopția sau institui tutela unui copil. Am egalizat încă o dată drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV cu drepturile persoanelor care nu sunt seropozitive - anume așa și trebuie să fie! Această victorie, ca și multe altele, a devenit posibilă datorită inițiativei societății civile și deschiderii structurilor de stat, în acest caz Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Anume acest format de interacțiune este favorabil pentru soluționarea pas cu pas a problemelor prioritare care vizează îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Moldovei”, a declarat Ruslan Poverga, director general al A.O. „Inițiativa Pozitivă”.

Cine și cum a făcut acest lucru posibil?   

Evaluarea unei persoane pentru posibilitatea de adopție se efectuează, inclusiv, în baza unui certificat medical. Deși, în anul 2013 Hotărârea Guvernului nr. 512/2003 „Privind aprobarea Listei contraindicațiilor medicale pentru persoanele care intenționează să adopte copii” a fost abrogată și aceste criterii nu mai trebuiau să fie un obstacol, a fost creată o lacună în legislație și practica reflecta o situație absolut nesatisfăcătoare și fără mari schimbări.

În anul 2019, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Programul Comun al ONU privind HIV/SIDA (UNAIDS) au efectuat un studiu amplu privind cadrul legal în domeniul HIV din Moldova, elaborând mai mult de 70 de recomandări în acest domeniu. Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” și-a asumat promovarea și implementarea a cinci din acestea, inclusiv și dreptul la adopție, tutelă și curatelă pentru persoanele seropozitive.  

În anul 2020, A.O. „Inițiativa Pozitivă” în cooperare cu organizațiile partenere în cadrul proiectului regional #SoS_project a implementat activ în Moldova sistemului REAct, care este un instrument on-line de documentare a încălcărilor drepturilor populațiilor cheie vulnerabile la HIV și tuberculoză.

„În cursul anului, în sistemul REAct au fost înregistrate 5 cazuri când persoanelor HIV-pozitive din Moldova li sa refuzat adopția din cauza statutului lor HIV. De asemenea, răspunsurile pe care le-am primit de la autoritățile de tutelă și curatelă ale municipiilor Chișinău, Bălți și Cahul au confirmat faptul că statutul HIV-pozitiv în practică este încă considerat o contraindicație pentru adopție, iar persoanelor HIV-pozitive încă li se refuză adopția, tutela și curatela copiilor”, a remarcat Evghenii Alexandrovici Goloșceapov, directorul departamentului advocacy al A.O. „Inițiativa Pozitivă”.

Aceasta a dus la un dialog între reprezentanții A.O. „Inițiativa Pozitivă” și Ministerului Sănătății în cadrul Campaniei naționale „Nedetectabil = Netransmisibil” de combatere a epidemiei HIV/SIDA, în urma căruia s-a convenit că dreptului la adopție, tutelă și curatelă trebuie să fie garantat pentru persoanele HIV-pozitive. Acum acest drept a devenit o realitate.

„Aceasta este e realizare enormă, mă bucur nespus de mult că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a aprobat acest ordin. Eu sper și cred că în urma acestei schimbări, mai mulți copii vor fi crescuți și educați în sânul familiei și nu în instituții și centre de plasament”, a spus Andrei Lungu, avocat în A.O. „Inițiativa Pozitivă”.  

Anterior, la începutul anului 2020, Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” a realizat prima sarcină din cinci angajamentelor săi și persoanele seropozitive au obținut acces la serviciile de fertilizare in vitro.

Notă informativă

Comunitatea terapeutica in Moldova - Positivepeople.md